ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Θερμής υποδοχής έτυχαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Οι κυρίες σύμβουλοι ενημέρωσαν τον Πρόεδρο για τους στόχους του Δικτύου και τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας της γυναίκας στην πατρίδα μας.

Ο Πρόεδρος έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ζήτησε έναν πλήρη φάκελο με τις δραστηριότητες του Δικτύου για να ενημερωθεί εκτενέστερα.

Οι κυρίες προσέφεραν στον Πρόεδρο κλαδί ελιάς, έργο του γνωστού καλλιτέχνη Γεωργίου Ξενούλη.