Κ Α Λ Ε Σ Μ Α Προς τις Ελληνίδες Επιχειρηματίες

 

dt-logo.jpg

Κ Α Λ Ε Σ Μ Α

Προς τις Ελληνίδες Επιχειρηματίες
Μέλη των Επιμελητηρίων της Ελλάδος
Προς τα Στελέχη των Επιμελητηρίων
Και όλες τις γυναίκες που συνέβαλλαν στην
ανάπτυξη και εξέλιξη των Γυναικών

Το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών, ως ένας από τους τρεις εταίρους, Πανεπιστήμιο Νότιας Ουαλίας & Πανεπιστήμιο Νοvancia της Γαλλίας, του μεταπτυχιακού προγράμματος επιχειρηματικότητας Erasmus, DevelopingEntrepreneurialWomenChangingHorizons, οργανώνει στα πλαίσια του προγράμματος συνδιάσκεψη, προκειμένου να παρουσιάσει το πρόγραμμα και να γίνει κριτική επ’αυτού.
           Η συνδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 22 Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11 πμ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, παρουσία εκπροσώπων της Επιχειρηματικής, Επιμελητηριακής και Πανεπιστημιακής Κοινότητας.
              
Καλούμε τις Ελληνίδες Επιχειρηματίες να τιμήσουν την εκδήλωσή μας και να τοποθετηθούν στο κεφαλαιώδες αυτό θέμα που αφορά την εκπαίδευση των γυναικών επιχειρηματιών για την προσωπική τους ανάπτυξη και την βελτίωση των δεξιοτήτων τους.