Στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών πραγματοποιήθηκε

eedege01

Στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών πραγματοποιήθηκε η δημόσια διαβούλευση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητας της Αναπτυξιακής Σύμπραξης: DEWCH, αναπτύσσοντας την επιχειρηματικότητα της γυναίκας, αλλάζουμε το περιβάλλον, στην οποία συμμετέχει το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών, με το Πανεπιστήμιο της Νότιας Ουαλίας και το Επιχειρηματικό Κολλέγιο των Παρισίων Novancia.

Την εκδήλωση προλόγισε η Πρόεδρος του Δικτύου κ. Σ. Οικονομάκου η οποία αναφέρθηκε στις επιτυχημένες δράσεις του Δικτύου στον τομέα της εκπαίδευσης, καθώς και στην πάγια θέση του για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας της γυναίκας και μέσω της επαγγελματικής κατάρτισης.

Στη συνέχεια η κ. Λ. Τσαλταμπάση, τεχνικός σύμβουλος του Δικτύου, ανέπτυξε το πρόγραμμα, τη φιλοσοφία του, τις δράσεις και τους στόχους του, τις έρευνες που έχουν εκπονηθεί στα πλαίσια του προγράμματος, και γενικά την μέχρι σήμερα πορεία του.

Οι καθηγητές του Πανεπιστημίου Πειραιά κκ. Θεόδωρος Κατσανέβας και Ιωσήφ Χασσίδ, τοποθετήθηκαν επί του προγράμματος και κατέθεσαν τις απόψεις τους. Οι κύριοι καθηγητές υπήρξαν συνεργάτες του Δικτύου, ο πρώτος, σε συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιά εκπόνησε την πρώτη μελέτη για την επιχειρηματικότητα της γυναίκας στην Ελλάδα, για λογαριασμό του Δικτύου και ο δεύτερος δημιούργησε τα διαδικτυακά μαθήματα επιχειρηματικότητας που το Δίκτυο έθεσε στη διάθεση των μελών των επιμελητηρίων για την προσωπική τους ανάπτυξη.


Δίκτυο Ελληνίδων επιχειρηματιών - Σ. Οικονομάκου Καλοσώρισμα

Δίκτυο Ελληνίδων επιχειρηματιών - Ρένα Δούρου Χαιρετισμός

Δίκτυο Ελληνίδων επιχειρηματιών - Σ. Οικονομάκου - Παρουσίαση Εισηγητών Ημερίδας

Δίκτυο Ελληνίδων επιχειρηματιών - Απ. Τσαλταμπάση -Παρουσίαση προγράμματος

Δίκτυο Ελληνίδων επιχειρηματιών - Θ. Κατσανέβας - Εισηγητής Ημερίδας

Δίκτυο Ελληνίδων επιχειρηματιών - Σ. Οικονομάκου: ΑΝΤΕΝΕΣ

2018 06 22 Δίκτυο Ελληνίδων επιχειρηματιών Ι Χασσίδ Εισηγητής Ημερίδας

Δίκτυο Ελληνίδων επιχειρηματιών Διάλογος & Τοποθετήσεις