3η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ DEWCH ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ

Στο Παρίσι συνεδρίασε η επιστημονική επιτροπή του μεταπτυχιακού προγράμματος επιχειρηματικότητας, στο οποίο το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών συμμετέχει ως εταίρος, με το Πανεπιστήμιο της Νότιας Ουαλίας και το επιχειρηματικό κολλέγιο του Επιμελητηρίου των Παρισίων, Novancia.

Το Δίκτυο εκπροσώπησε η Αντιπρόεδρος κ. Στέλλα Μπαλάση συνοδευόμενη από τις Αντιπροέδρους κκ. Πόλυ Αλεξιάδου και Αγγελική Κωνσταντινίδη και την Γενική Γραμματέα κ. Ματούλα Βελώνη. Επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος, η κ. Λίνα Τσαλταμπάση, της εταιρείας OECON, η οποία μετέχει στην υλοποίηση του προγράμματος.

Βασικό αντικείμενο της συνάντησης ήταν οι επιμέρους λεπτομέρειες της υλοποίησης του προγράμματος και οι υποχρεώσεις των εταίρων που προκύπτουν από την υπογραφείσα συμφωνία, καθώς και ο απολογισμός για την έκβαση των μέχρι τούδε πραγματοποιηθεισών δράσεων από τους εταίρους.

10.06.2016-0

Οι εκπρόσωποι του Δικτύου εμπρός στο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Επιχειρηματικότητας

10.06.2016-1

Στο τραπέζι των συσκέψεων, επί το έργο