ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Σας γνωρίζουμε ότι η έκδοση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) με τίτλο "Συνθήκες Διαβίωσης στην Ελλάδα" (Απρίλιος 2015) περιλαμβάνει χρήσιμα στατιστικά στοιχεία για το γυναικείο πληθυσμό. Ακολουθούν ορισμένα από αυτά τα στοιχεία, τα οποία μπορούν κάλλιστα να αξιοποιηθούν τόσο από την πολιτική ηγεσία όσο και από το προσωπικό του φορέα σας στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους:

 1. απογραφή πληθυσμού 2011: άρρενες 5.303.223 και θήλεις 5.513.063 (σύνολο πληθυσμού 10.816.286)
 2. μητέρα με παιδί/παιδιά (μονογονεϊκή οικογένεια) το 2011: 389.337 μητέρες
 3. προσδοκώμενα έτη ζωής στην ηλικία των 65 ετών το 2011: άρρενες 18,5 έτη και θήλεις 20,4 έτη
 4. προσδοκώμενα έτη υγιούς ζωής στην ηλικία των 65 ετών το 2011: άρρενες 9,1 έτη και θήλεις 7,8 έτη
 5. γάμοι κατά τύπο το 2013: 25.624 θρησκευτικοί γάμοι και 25.632 πολιτικοί γάμοι (ο θρησκευτικός γάμος που τελείται μετά τον πολιτικό δεν καταγράφεται)
 6. διαζύγια το 2012: 14.880
 7. μέσος όρος ηλικίας θανάτου το 2013: άρρενες τα 75,25 έτη και θήλεις τα 80,85 έτη
 8. προσδοκώμενη ζωή κατά τη γέννηση το 2013: άρρενες τα 78,3 έτη και θήλεις τα 83,4 έτη
 9. μακροχρόνια ανεργία (άνω του ενός έτους) το 2014: άρρενες 462.412 (ποσοστό 17,2%) και θήλεις 474.420 (ποσοστό 22,4%)
 10. κίνδυνος φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις (ΕΚΑΣ, εισοδηματικές ενισχύσεις, διάφορα επιδόματα) το 2013: 5023 ευρώ - άρρενες 22,4% και θήλεις 23,8%
 11. ποσοστό πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού το 2013: 35,7% (μέσος όρος Ε.Ε. 24,5%)
 12. άτομα ηλικίας 18-24 ετών που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση - 2013: άρρενες 12,7% και θήλεις 7,5% (σύνολο ατόμων 76.342)
 13. άτομα ηλικίας 30-34 ετών πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το 2013: άρρενες 30,8% και θήλεις 39% (σύνολο ατόμων 278.860)
 14. ποσοστό νοικοκυριών με πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία τους το 2014: 66% (μέσος όρος Ε.Ε. 81%)
 15. ποσοστιαία κατανομή νοικοκυριών κατά εμβαδόν της κατοικίας τους το 2013: το υψηλότερο ποσοστό είναι το 53,9% και αφορά κατοικίες με 61-100 τετραγωνικά μέτρα
 16. ποσοστιαία κατανομή καταδικασθέντων κατά φύλο το 2010: άρρενες 88,9% και θήλεις 11,1% (σύνολο ατόμων 43.135) - στην Ελλάδα καταγράφηκαν από τις αστυνομικές αρχές 194.144 ποινικά αδικήματα το 2012
 17. αριθμός ημεδαπών που πραγματοποιούν προσωπικά ταξίδια με τέσσερις ή περισσότερες διανυκτερεύσεις - 2013: άρρενες 1.249,4 και θήλεις 1.359,8 (σύνολο ατόμων 2.609,2).

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω δίγλωση έκδοση της ΕΛΣΤΑΤ έχει ήδη αναρτηθεί στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων:
http://www.isotita.gr/index.php/news/2190