Καταστατικός Χάρτης των Δικαιωμάτων του Επιχειρηματία WCF - Bill of Rights

Στόχος του εν λόγω Καταστατικού Χάρτη είναι να αναγνωριστεί το δικαίωμα του επιχειρηματία στην ελευθερία διαχείρισης  και να γίνει σεβαστή η συνεισφορά του στην οικονομία του κράτους. Σκοπεύει ειδικότερα να προστατεύσει τον επιχειρηματία από τις παρακάτω τάσεις που επιβαρύνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον:

Απόδοση σε απασχολούμενους «οιονεί ιδιοκτησιακών» δικαιωμάτων.
Μη μετριαζόμενη γραφειοκρατία
Υπέρογκες χρεώσεις από κρατικά μονοπώλια (υποδομές, μεταφορές)
Κλιμακούμενη ποινικοποίηση παραβιάσεων σχετικά με την απασχόληση
Δυσανάλογες ευθύνες για τη προστασία του περιβάλλοντος
Μη ισορροπημένος καταλογισμός ευθυνών σχετικά με σχέσεις προς καταναλωτές
Διάβρωση της ελευθερίας προς κατάρτιση συμβάσεων και επιβολή αναδρομικών πράξεων

Το Γενικό Συμβούλιο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Επιμελητηρίων του ICC (WCF/ICC) στη συνεδρίασή του στο Buenos Aires, στις 5 Μαρτίου 2015, ενέκρινε το κείμενο του «Καταστατικού Χάρτη των Δικαιωμάτων του Επιχειρηματία». Το κείμενο θα παρουσιαστεί επισήμως για έγκριση στο 9ο Παγκόσμιο Συνέδριο του WCF/ICC στο Τορίνο, 10-12 Ιουνίου 2015.


Στη διαμόρφωση του κειμένου, ως μέλος της συντακτικής επιτροπής του World Chambers Federation, συνέβαλε ο Αντιπρόεδρος του ICC Ελλάς & ΕΒΕ Θεσσαλονίκης, κ. Εμμανουήλ Βλαχογιάννης.

Το πλήρες σχέδιο του κειμένου εδώ