Εκλογές Ελληνικών Επιμελητηρίων

Το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών καλεί τις γυναίκες, μέλη των Επιμελητηρίων της Ελλάδος, να διεκδικήσουν με αποφασιστικότητα το ρόλο που δικαιούνται στα κέντρα λήψης αποφάσεων, συμμετέχοντας δυναμικά στις Επιμελητηριακές εκλογές του Δεκεμβρίου.

Καλεί τις γυναίκες, επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρηματικών φορέων να δραστηριοποιηθούν δυναμικά και να πρωτοστατήσουν στις κινητοποιήσεις για τις προσεχείς επιμελητηριακές εκλογές.

Η Πρόεδρος, κ. Σοφία Οικονομάκου και το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών, με αγωνία και απογοήτευση παρακολουθούν τη στελέχωση των Ψηφοδελτίων των διαφόρων Συνδυασμών για τις προσεχείς Επιμελητηριακές Εκλογές.

Ελάχιστα τα ονόματα των γυναικών που περιλαμβάνονται σε αυτά!

Εμείς, οι γυναίκες επιχειρηματίες, μέλη των Επιμελητηρίων της Ελλάδος, εμείς που είμαστε ένα κομμάτι της περίφημης ραχοκοκαλιάς της οικονομίας, ζητάμε να συμπεριληφθούν περισσότερες γυναίκες στα ψηφοδέλτια των Συνδυασμών για τις προσεχής Επιμελητηριακές Εκλογές.

Ζητάμε από τους συναδέλφους μας να αξιολογήσουν περισσότερο τη συμβολή των γυναικών στη νέα τάξη πραγμάτων. Να λάβουν σοβαρά υπόψη τους τη δυναμική των γυναικών και την επιτυχημένη πορεία που διαγράφουν σε όποιον τομέα και εάν απασχοληθούν και να εντάξουν περισσότερες γυναίκες στα ψηφοδέλτιά τους.

Ζητάμε από τις γυναίκες να στηρίξουν τις γυναίκες, να στηρίξουν τις υποψήφιες της περιφέρειάς τους. Η μεγαλύτερη συμμετοχή γυναικών στα Συμβούλια των Επιμελητηρίων, να είστε βέβαιες ότι θα συμβάλει στην ισορροπία των Διοικήσεων και στην καλλίτερη λειτουργία του Θεσμού.

« Γυναίκες επιχειρηματίες, τα επιμελητήρια είναι και δικός σας χώρος. Πλαισιώστε τα ψηφοδέλτια των Συνδυασμών των Επιμελητηρίων σας και διεκδικήστε τη θέση που σας ανήκει στα Διοικητικά Συμβούλια και στις Διοικήσεις των Επιμελητηρίων της χώρας. Ψηφίστε γυναίκες-υποψήφιες και δώστε τους την ευκαιρία να σας στηρίξουν στο δύσκολο αγώνα της επιχειρηματικής σας πορείας.»