Διεθνές Συνέδριο Γυναικών

Διεθνές Συνέδριο Γυναικών, 31 Μαΐου - 2 Ιουνίου 2012, Αθήνα, Ελλάδα

Η Αθήνα θα φιλοξενήσει το Διεθνές Συνέδριο Γυναικών τον Μάιο - Ιούνιο 2012
Το Συνέδριο του 2012 θα φέρει κοντά γυναίκες επιχειρηματίες και γυναίκες πολιτικούς από όλα τα μέρη του Πλανήτη για τρείς ημέρες. Θα τους δώσει την ευκαιρία να δικτυωθούν, να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, να ανταλλάξουν πληροφορίες και να δημιουργήσουν φιλικούς και επαγγελματικούς δεσμούς.
Το κύρος του Συνεδρίου και οι υψηλού επιπέδου συμμετέχουσες, το ανακηρύσσουν ως το Νταβός των Γυναικών.
Το Διεθνές Συνέδριο Γυναικών εξακολουθεί για 22 χρόνια να συμβάλλει στην παγκόσμια ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας των γυναικών, στην εξάπλωση καλών πρακτικών για την επαγγελματική και οικονομική τους ευημερία, στην προώθησή τους σε θέσεις ευθύνης και την πολιτική, καθώς και στην πρόσβαση των κρατών σε νέες αγορές, εν προκειμένω, στο άνοιγμα νέων αγορών στις Ευρωπαίες επιχειρηματίες.

Global Summit of Women from May 31—June 2, 2012