ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το Δίκτυο συμμετείχε ως εταίρος σε πληθώρα προγραμμάτων τα σημαντικότερα των οποίων ήταν:

1. EQUAL ΕΟΜΜΕΧ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΛΑΙΣΙΟ, ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ:

Το Δίκτυο συμμετείχε ως εταίρος στο πρόγραμμα του ΕΟΜΜΕΧ. Οι Δράσεις του περιορίστηκαν σε δράσεις δημοσιότητας. Αξίζει όμως να επισημάνουμε ότι: στα πλαίσια του προγράμματος, τον Σεπτέμβριο του 2006, το Δίκτυο συνδιοργάνωσε Συνέδριο με τον Πανελλαδικό Σύνδεσμο Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων, το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Χερσόνησο της Κρήτης, με θέμα: προσβασιμότητα και τουρισμός.

Στο Συνέδριο παραβρέθηκαν μέλη του Δικτύου από όλη την Ελλάδα, με επικεφαλής την Πρόεδρο κ. Σοφία Οικονομάκου, την Αντιπρόεδρο κ. Ελένη Κορωνάκη και την Διευθύντρια του αντιπροσωπευτικού γραφείου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων στις Βρυξέλες, κ. Ειρήνη Κωνσταντινίδου. Εισήγηση εκ μέρους του Δικτύου έκανε η Αντιπρόεδρος κ. Ελένη Κορωνάκη και η εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου στο Δίκτυο κ. Παρασκευή Μπιζιώτη.

Η Πρόεδρος κ. Σοφία Οικονομάκου παρευρέθη στην ημερίδα που οργάνωσε η Εμπορική Τράπεζα, εταίρος του ιδίου προγράμματος, με θέμα: την χρηματοδότηση των Μικρομεσαίων

Η Εμπορική Τράπεζα οργάνωσε και δεύτερη ημερίδα για την χρηματοδότηση εμπορικών δράσεων ατόμων με ειδικές ανάγκες στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη. Στην ημερίδα συμμετείχαν η Πρόεδρος του Δικτύου, κ. Σοφία Οικονομάκου, η Αντιπρόεδρος κ. Μίνα Γιαννουσιάδου και η αναπληρώτρια Γ. Γραμματέας κ. Κατερίνα Μίχου. Στην Θεσσαλονίκη το Δίκτυο εκπροσώπησε η Αντιπρόεδρος κ. Πόλυ Αντωνιάδου και η Γ. Γραμματέας κ. Στήβη Σιωζοπούλου. Το Δίκτυο ανέλαβε επίσης την έκδοση του εντύπου υλικού και την δημοσιοποίηση των εκδηλώσεων.

2. EQUAL ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: «ΚΑΛΛΙΣΤΗ». ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Συμμετείχαμε ως εταίροι. Διεξήχθησαν έρευνες για τον εντοπισμό της χαμηλής συμμετοχής της γυναίκας στην αγορά εργασίας. Επιμέρους στόχος του προγράμματος ήταν και η ισότιμη ένταξη της γυναίκας στα Κέντρα λήψης αποφάσεων.

3. EQUAL ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ: ΜΕΣΑ ΜΕ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ:

Άρση των στερεοτύπων και του επαγγελματικού διαχωρισμού. Συμμετείχαμε ως εταίροι στις διακρατικές δράσεις του προγράμματος. Τον Σεπτέμβριο του 2006 συμμετείχαμε στο Συνέδριο που οργάνωσε η Κοινοπραξία, με θέμα: Γυναίκες και Μ.Μ.Ε. Παρευρέθηκαν η Πρόεδρος κ. Σοφία Οικονομάκου και η Αντιπρόεδρος κ. Μίνα Γιαννουσιάδου.

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΚΟ:

Το Δίκτυο συμμετείχε στο πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας, των ΜΚΟ, (μη κυβερνητικών οργανώσεων) που αφορά στην Ανάπτυξη της Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας.

Στο Πρόγραμμα αυτό το Δίκτυο συνεργάστηκε με το Επιμελητήριο Λακωνίας. Στο Επιμελητήριο εδόθη η δυνατότητα να προσλάβουν υπάλληλο, για ένα έτος, τη μισθοδοσία του οποίου ανέλαβε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, (ΕΚΤ). Επίσης χρηματοδοτήθηκε η οργάνωση Συνεδρίου, με θέμα: δράσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας της Γυναίκας. Οι εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων στο Δίκτυο συμμετείχαν στο Συνέδριο αδαπάνως.

5. INTERREG IIB: RADIO SMES σε αυτό το πρόγραμμα Interreg το Δίκτυο συμμετείχε ως εταίρος των Ιταλών.

Αναφέρετε στην σωστή οργάνωση των εταιρειών για να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες ανάγκες της αγορά εργασίας. Εβδομήντα εταιρείες χρησιμοποιήθηκαν και καταγράφηκαν τα δεδομένα τους, προκειμένου να γίνει χαρτογράφηση του υπάρχοντος επιχειρηματικού περιβάλλοντος και να αναλυθεί η σκοπιμότητα παρέμβασης, καθώς και τα μέτρα που επιβάλλοντο για να γίνει η επιχείρηση κερδοφόρος και ανταγωνιστική.

Η εξέλιξη του προγράμματος εστέφθη με απόλυτη επιτυχία και ο έλεγχος που έγινε από την Κοινότητα για την πορεία του, ανέδειξε το Δίκτυο ως αξιόπιστο και επιτυχημένο εταίρο.

6. ΕΟΜΜΕΧ: Το Δίκτυο συμμετείχε στο πρόγραμμα προώθησης της επιχειρηματικότητας της γυναίκας, στο οποίο Φορέας διαχείρισης ήταν ο ΕΟΜΜΕΧ και το οποίο είχε μεγάλη συμμετοχή.

Το ΕΕΔΕΓΕ, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης των γυναικών επιχειρηματιών της περιφέρειας, ενημέρωσε τις γυναίκες μέλη των Επιμελητηρίων για την συγκεκριμένη δράση και βοήθησε στην οργάνωση και συγγραφή μεγάλου αριθμού προτάσεων αδαπάνως, μέσω των εκπροσώπων των Επιμελητηρίων στο Δίκτυο. Δυστυχώς η προβλεπόμενη χρηματοδότηση δεν ήταν ικανοποιητική για να καλύψει όλες τις ενδιαφερόμενες. Έχουν γίνει διαβήματα και έχει ζητηθεί από τον ΕΟΜΜΕΧ, τις Νομαρχίες και την Περιφέρεια η αύξηση της χρηματοδότησης, προκειμένου να ικανοποιηθούν περισσότερες γυναίκες.

7. INTERREG IIB WBC: (Women in Business, support growth and Development).Τελευταίο αλλά όχι έσχατο, το συγκεκριμένο πρόγραμμα, στο οποίο θα αναφερθούμε αναλυτικότερα, δεδομένου ότι η υλοποίησή του προσέφερε όχι μόνον καινοτόμες δράσεις, αλλά πραγματικές υπηρεσίες στις γυναίκες-μέλη των Επιμελητηρίων της Ελλάδας.

Την πρόταση του προγράμματος INTERREG ΙΙΙ B/ARCHIMED, WBC, έγραψαν η Πρόεδρος του Δικτύου Σοφία Οικονομάκου και η οικονομική Επόπτης, Ειρήνη Κωνσταντινίδιου. Το Δίκτυο συμμετείχε ως επικεφαλής εταίρος του Διακρατικού Σχήματος της Κοινοπραξίας, που αποτελείτο από οκτώ διακρατικούς εταίρους: Το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιά, το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), την Κεντρική Ένωση Ελληνικών Επιμελητηρίων (ΚΕΕΕ), την ΕΡΤ, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΕΒΕΠ), την Retecamere, Ένωση Ιταλικών Επιμελητηρίων, και το Δήμο Λευκάρων της Κύπρου. Οι Δράσεις που υλοποιήθηκαν αφορούσαν:

  • στην χαρτογράφηση του Γυναικείου Επιχειρηματικού περιβάλλοντος της πατρίδας μας,
  • στην διερεύνηση των αποτελεσμάτων των Κοινοτικών και Κρατικών Προγραμμάτων που χρηματοδοτήθηκαν για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας της γυναίκας,
  • στον εντοπισμό των καλών πρακτικών που αναδείχτηκαν στην Ελλάδα και στα συμμετέχοντα κράτη μέσα από τα επιδοτούμενα προγράμματα,
  •  στη δημιουργία υποστηρικτικών δομών, για την πληροφόρηση των υπαρχόντων και των εν δυνάμει επιχειρηματιών, σε 13 επιλεγμένα Περιφερειακά Επιμελητήρια–Αντένες. Για το σκοπό αυτό, διεξήχθησαν έρευνες και μελέτες στις οποίες συμμετείχαν Επιμελητήρια με την προώθηση ερωτηματολογίων κτλ. δημιουργήθηκε διαδικτυακός κόμβος, (wbc-net.org) και έγινε εκπαίδευση στα στελέχη των Αντενών. Οργανώθηκε δε επαγγελματικός προσανατολισμός και υποστηρικτικό υλικό για τις εν δυνάμει επιχειρηματίες, προκειμένου να υποστηριχτεί από τα Επιμελητήρια η ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Αναλυτικά οι εταίροι υλοποίησαν: Το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιά χαρτογράφησε το γυναικείο επιχειρηματικό περιβάλλον της πατρίδας μας και συγκέντρωσε πολύτιμα δεδομένα, πάνω στα οποία βασίστηκαν οι δράσεις μας. Επικεφαλής της έρευνας, ο καθηγητής του ΠΑΠΕΙ, κ. Θόδωρος Κατσανέβας. Ο καθηγητής του ιδίου Πανεπιστημίου, κ. Χασίντ, δημιούργησε μια σειρά μαθημάτων επαγγελματικής κατάρτισης τα οποία αποτελούν πολύτιμο υλικό, μεταξύ των άλλων, που απαρτίζουν το πακέτο των Αντενών, για τις οποίες θα μιλήσουμε πιο κάτω.

Αξιόλογη έρευνα διεξήγαγε και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά, το οποίο κατέγραψε τα προγράμματα τα οποία έχουν επιδοτηθεί για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας της γυναίκας μέχρι σήμερα και αξιολόγησε τα αποτελέσματα που προέκυψαν. Τα αποτελέσματα δεν ήταν ενθαρρυντικά. Ένα μεγάλο ποσοστό των επιχειρήσεων που είχαν επιδοτηθεί, δεν είχαν βιωσιμότητα μεγαλύτερη των τριών ετών. Παράλληλα όμως, η έρευνα αυτή έδωσε τη δυνατότητα εντοπισμού κάποιων καλών πρακτικών, μερικές από τις οποίες καταγράψαμε και δημοσιοποιήσαμε στο βιβλίο καλών πρακτικών, για να αποτελέσουν ένα θετικό παράδειγμα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας της γυναίκας από την πολιτεία και για να αναδείξουμε το γεγονός ότι οι γυναίκες αυτές που πέτυχαν τους στόχους τους μέσω επιδοτημένων προγραμμάτων, εκτός της οικονομικής ενίσχυσης, είχαν και συμβουλευτική στήριξη, στην οποία οφείλουν την επιτυχία τους.

Έργο της ΚΕΕΕ και του ΚΕΘΙ, ήταν η δημιουργία του Διαδικτυακού τόπου του προγράμματός μας. Πάνω εκεί στηρίχθηκε μια σημαντική πύλη ενημέρωσης για του εταίρους μας, αλλά και για όσους ενδιαφέρονται για τα επιχειρηματικά δρώμενα. Εκεί συγκεντρώθηκε όλο το υλικό από τις δράσεις των εταίρων, εκεί οργανώθηκαν τα μαθήματα επιχειρηματικότητας και μέσω αυτής της πύλης οι εταίροι επικοινωνούσαν τις δράσεις τους στην Αρχή Πληρωμής. Τη δημιουργία και υλοποίηση αυτού του έργου ανέλαβε η Allweb solutions και την διεκπεραίωσε με τον καλύτερο τρόπο.

Η ΕΡΤ, η Εθνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, συμμετείχε με την δημοσιοποίηση των δράσεών μας και την κάλυψη των εκδηλώσεων των εταίρων. Σημαντική ήταν η παρουσία της Προέδρου του Δικτύου κ. Σοφίας Οικονομάκου στην εκπομπή της κ. Μπίλιως Τσουκαλά, μέσω της οποίας Εδόθη η ευκαιρία να παρουσιαστούν οι δράσεις του προγράμματος, αλλά και το Δίκτυο, στις Ελληνίδες επιχειρηματίες.

Οι Ιταλοί και οι Κύπριοι εταίροι μας εργάσθηκαν παράλληλα και διεξήγαγαν τις δικές του έρευνες και μελέτες, οι οποίες συνεισέφεραν σε κοινές διαπιστώσεις επί Ευρωπαϊκών δεδομένων. Υπήρχε καθημερινή επικοινωνία και συνεργασία, ανταλλαγή απόψεων και μεθόδων για όλα τα θέματα και σε όλα τα επίπεδα. Τα διακρατικά προγράμματα εκτός της συνεισφοράς τους στο επιχειρηματικό και επαγγελματικό γίγνεσθαι της Ευρώπης, συνετέλεσαν στη δημιουργία δεσμών φιλικών και επαγγελματικών, που δικαιώνει τη φράση, Ενωμένη Ευρώπη. Με τους φίλους και γείτονες Ιταλούς Επιμελητηριακούς έχει δημιουργηθεί μια ισχυρή ομάδα δράσης και πιστεύουμε ότι συνεισφέρουμε πραγματικά στο πνεύμα της Ευρώπης.

Επιγραμματικά θα αναφερθούμε στα προγράμματα που συμμετείχαμε:

8 INTERREG IV: HWMB (Helping Women Managing their Business). Αφορά στην ψυχολογική στήριξη των γυναικών επιχειρηματιών που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην παρούσα οικονομική κρίση, καθώς και στην δημιουργία ενός σταθερού επιχειρηματική περιβάλλοντος, το οποίο θα ενισχύσει τη συμμετοχή των γυναικών στην οικονομία.

9. INTERREG IVC: WISDOM (Women in Information Society and Development of an Innovative Method): καινοτομία, οικονομία της γνώσης, απασχόληση, ανθρώπινο δυναμικό και εκπαίδευση.

10. MED: Κοινοπραξία-Δικτύωση μεταξύ των χωρών της Μεσογείου για την ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων και την προώθηση κοινών στόχων που αφορούν την περιοχή.

11. MENTORING: Αφορά στην οργάνωση δικτύου συμβούλων, ανά την επικράτεια, για την ενίσχυση των γυναικών επιχειρηματιών της χώρας.

12. WISE: (Women in Information Society). Ενίσχυση της πρόσβασης των γυναικών στην τεχνολογία της επικοινωνίας και ενδυνάμωση των ικανοτήτων τους στην γνώση της πληροφορικής.

13. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ: Στόχος της πρότασης ήταν να εφαρμόσει μια ολιστική προσέγγιση ανάπτυξης ορισμένων παραδοσιακών προϊόντων της Πελοποννήσου, όπως το κρασί, το λάδι και τα κτηνοτροφικά προϊόντα, ώστε να αποτελέσει καλή πρακτική και για τα άλλα προϊόντα της Πελοποννήσου.

14. WOMEN IN BUSINESS AND TOURISM. Γυναίκες επιχειρηματίες και τουρισμός, με σεβασμό στο περιβάλλον. Πολιτιστική κληρονομιά, μέσα από την πορεία των Ενετών στην Ελλάδα. (το πρόγραμμα κατετέθη σε συνεργασία με την UNESCO).

15. PROGRESS Tο πρόγραμμα αποβλέπει στην δικτύωση, την εκπαίδευση και στον εντοπισμό καλών πρακτικών και καινοτόμων δράσεων στην Ευρώπη.