ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Όνομα Ιδιοκτήτη: κ. Δήμητρα Νάκου
Εμπορική Επωνυμία: "Exclusive Cars" Λούκας
Νομική Μορφή: Προσωπική Επιχείρηση
Έτος Ίδρυσης: 2006
Τοποθεσία: Μεταμόρφωση, Αττικής

Επιχειρηματική Ιδέα:
Η επιχειρηματική ιδέα της κ. Νάκου να δημιουργήσει υπηρεσία για αυτοκίνητα, εργασίες βαφής, εταιρεία ανταλλακτικών οχημάτων δεν βασίστηκε στην τύχη. Δούλευε για την "ROVER" και ο σύζυγος της για την "HELLAS S.A." Ο πατέρας της είναι επίσημος αντιπρόσωπος της PIAGGIO και διατηρεί για πολλά χρόνια εξειδικευμένη επιχείρηση που προσφέρει μια ολοκληρωμένη ποικιλία από υπηρεσίες, πώληση, συντήρηση, ανταλλακτικά κτλ. για τα μοτοποδήλατα PIAGGIO. Η κ. Νάκου είχε ενεργό συμμετοχή στην επιχείρηση του πατέρα της για πολλά χρόνια. Επιπρόσθετα, τόσο ο σύζυγος όσο και ο πατέρας της συμμετείχαν σε αγώνες ταχύτητας αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων.

Μετά το κλείσιμο της "BIAMAX", η οποία αντιπροσώπευε την "ROVER" στην Ελλάδα και της PORCHE HELLAS S.A., όπου δούλευαν αντίστοιχα εκείνη και ο σύζυγος της έμειναν στον ίδιο επαγγελματικό χώρο, αφού εργάστηκαν σε σχετικές με αυτοκίνητα και μοτοποδήλατα επιχειρήσεις. Αυτό τους έδωσε την ευκαιρία να αναπτύξουν καλές σχέσεις με τους επαγγελματίες και τους πελάτες του συγκεκριμένου επιχειρηματικού τομέα.

Η εμπειρία και η γνώση που απέκτησε, την ώθησαν να ξεκινήσει τη δική της επιχείρηση, με στόχο ένα σταθερό και βιώσιμο επάγγελμα γι' αυτούς και τα παιδιά τους που είναι σχεδόν στην ηλικία που πρέπει να αποφασίσουν για τα επαγγελματικά τους μονοπάτια. Η σκέψη για να ξεκινήσει έναν επιχειρηματικό κεφάλαιο στο συγκεκριμένο πεδίο, το οποίο να προσφέρει υπηρεσίες σε συγκεκριμένες επωνυμίες αυτοκινήτων, επηρεάστηκε επίσης σημαντικά από το γεγονός ότι υπάρχουν λίγοι ανταγωνιστές του χώρου αυτού στην περιοχή της Αττικής. Τελευταία, σκέφτηκε ότι η εταιρεία του πατέρα της θα μπορούσε να εξασφαλίσει στην επιχείρησή της μεγάλο αριθμό πελατών στο πεδίο των εργασιών βαφής των μοτοποδηλάτων.

Ομάδα στόχος για προϊόντα/υπηρεσίες:
Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες των "Exclusive Cars" Λούκας (αποκλειστικά αυτοκίνητα Λούκας) απευθύνονται σε ομάδες αγώνων ταχύτητας και κάθε ιδιοκτήτη αυτοκινήτων "PORCHE, BMW και MERCEDES". Τελευταία, απευθύνονται σε ιδιοκτήτες μοτοποδηλάτων "PIAGGIO", μέσω της συνεργασίας της επιχείρησης της κ. Νάκου με αυτήν του πατέρα της.

Βήματα προς την επιχειρηματικότητα:
Μέσω του internet ενημερώθηκε για την ευκαιρία να πάρει χρηματοδότηση από το "Γυναικείο Επιχειρηματικό Σχέδιο" που είναι υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Μικρών Μετρίου Μεγέθους Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας Σ.Α. (ΕΟΜΜΕΧ). Με τη βοήθεια του συζύγου της, ετοίμασε όλα τα απαραίτητα έγγραφα, συμπεριλαμβάνοντας το επιχειρηματικό σχέδιο, και υπέβαλε αίτηση για χρηματοδότηση που εγκρίθηκε.

Το δεύτερο βήμα ήταν η συμμετοχή σε ένα επαγγελματικό συμβουλευτικό πρόγραμμα, στα πλαίσια της πρωτοβουλίας "Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις για Γυναίκες από την Περιφέρεια της Αθήνας και της Ανατολικής Αττικής" ("Εργοδότηση και Επαγγελματική Εκπαίδευση" Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, Μέτρο 5.3), υπό τη διεύθυνση του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής – Δήμου Κηφισίας. Το πρόγραμμα αυτό περιείχε 18 προσωπικά και 2 ομαδικά συμβουλευτικά προγράμματα, με στόχο την αναγνώριση των επιχειρηματικών ικανοτήτων και δυνατοτήτων και προσωπικών παραγόντων. Με την υποστήριξη έμπειρων συμβούλων η κ. Νάκου είχε της ευκαιρία να βελτιώσει την επιχειρηματική της ιδέα και το επιχειρηματικό σχέδιο, προς τη δημιουργία βιώσιμης και ανταγωνιστικής επιχείρησης. Επιπρόσθετα, έλαβε σημαντική υποστήριξη και καθοδήγηση σε θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον στο οποίο σκόπευε να ξεκινήσει την επιχείρησή της και το οποίο είναι ανδροκρατούμενο.

Πηγές Χρηματοδότησης:
Εκτός από τους δικούς της οικονομικούς πόρους, η κ. Νάκου χρησιμοποίησε ένα τραπεζικό δάνειο, το "Σχέδιο Γυναικεία Επιχειρηματικότητα υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Μικρών Μετρίου Μεγέθους Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας Σ.Α. (ΕΟΜΜΕΧ)" και του προγράμματος "Γυναίκες Νέοι Επιχειρηματίες" υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Εργοδοσίας Ανθρώπινου Δυναμικού - "Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις για Γυναίκες από την Περιφέρεια Αθήνας και της Ανατολικής Αττικής".

Τρόποι συμφιλίωσης εργασίας με οικογενειακή ζωή:
Βασιζόμενη στην οργάνωση των καθηκόντων της και την αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου, συνοδευόμενα με την ικανότητα της να ανταποκρίνεται ταυτόχρονα σε πολλά καθήκοντα, η κ. Νάκου πιστεύει ότι τα έχει πάει πολύ καλά με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το 15χρονο γάμο της και την ανατροφή δύο παιδιών, 12 και 14 ετών σήμερα, καθώς και με την ενεργό συμμετοχή της όλα αυτά τα χρόνια στον επιχειρηματικό κόσμο. Επιπρόσθετα, πιστεύει ότι το γεγονός ότι το σπίτι της βρίσκεται πολύ κοντά στην εταιρεία της τη βοηθάει να κερδίζει πολύτιμο χρόνο από το να πηγαίνει και να έρχεται στη δουλειά.

Η πρόοδος της επιχείρησης ως σήμερα:
Τα οικονομικά στοιχεία της Εταιρείας της μέχρι σήμερα είχαν μιαν ανοδική πορεία, λόγω της ψηλής ποιότητας υπηρεσιών και προϊόντων που προσφέρει στους πελάτες της βασισμένα στη μακρά εμπειρία της και την εξειδικευμένη αποδοτική γνώση στο συγκεκριμένο επαγγελματικό πεδίο.

Μελλοντικές Προοπτικές:
Οι μελλοντικές προοπτικές είναι πολύ θετικές για την εταιρεία της κ. Νάκου, η οποία σκοπεύει να επεκτείνει της εργασίες βαφής και να δημιουργήσει ένα παράρτημα στο νησί της Κεφαλονιάς, από όπου κατάγεται ο σύζυγός της.

box1 box2 box3