ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Όνομα ιδιοκτήτη: Κυρία Αλεξάνδρα Γαδάνη
Εταιρική επωνυμία:
CancelluM
Νομική μορφή: Ιδιωτική επιχείρηση
Έτος ίδρυσης: 2005
Τοποθεσία: Κοζάνη

Επιχειρηματική ιδέα:
Η ιδέα της δημιουργίας μιας ιδιωτικής επιχείρησης βασίστηκε κυρίως στη σταθερή και επιτυχημένη πορεία της οικογενειακής επιχείρησης της κυρίας Γαδάνη στην κατασκευή και τοποθέτηση αλουμινένιων κάγκελων.

Έχοντας αυτό στο μυαλό, άρχισε να ονειρεύεται τη δημιουργία μιας νέας εμπορικής επιχείρησης η οποία να έχει σαν κύριο προϊόν το αλουμινένιο κάγκελο μαζί με άλλα προϊόντα όπως αλουμινένιες περιφράξεις, εξώθυρες, ανοξείδωτα κάγκελα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και άλλα παρόμοια προϊόντα ψηλής ποιότητας υλικού, διεθνών προτύπων και υψηλής κατασκευαστικής ποιότητας πιστοποιημένη από αναγνωρισμένους φορείς ποιοτικού ελέγχου.

Η επιχειρηματική ιδέα ήταν να φιλοξενηθούν αυτά τα προϊόντα σ' ένα φιλικό και μοντέρνο κατάστημα, όπου εκτός από την παρουσίαση και επίδειξη τους στον πελάτη, αυτός να μπορεί να ενημερωθεί για όλες τις σύγχρονες και εφαρμοζόμενες τεχνικές λύσεις που μπορούσαν να καλύψουν όλες τις ανάγκες του.

Ομάδα στόχος για προϊόντα / υπηρεσίες:
Το φάσμα προϊόντων της CancelluM απευθύνεται σε μηχανικούς, αρχιτέκτονες, κατασκευαστές και μεμονωμένους ιδιώτες που ενδιαφέρονται να εφοδιάσουν το νέο ή ανακαινισμένο τους σπίτι με τα πιο σύγχρονα προϊόντα υψηλών προδιαγραφών.

Βήματα προς την επιχειρηματικότητα:
Για την επιτυχή δημιουργία της νέας της εταιρείας η κ. Γαδάνη ετοίμασε ένα συγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο με στόχο τη μελέτη, οργάνωση και υιοθέτηση όλων των παραμέτρων που κάνουν μια βιώσιμη και ανταγωνιστική επιχείρηση. Σημαντικά θέματα ήταν ο ακριβής και αναλυτικός υπολογισμός των εξόδων και του κεφαλαίου λειτουργίας, που είναι απαραίτητα για τη δημιουργία και τη λειτουργία μιας επιχείρησης. Ομοίως σημαντικό βήμα ήταν ο υπολογισμός των λειτουργικών εξόδων της εταιρείας.

Ταυτόχρονα η κ. Γαδάνη βρήκε τον κατάλληλο χώρο για την ανάπτυξη της εταιρείας της και βρήκε την ονομασία της.

Παράλληλα η κ. Γαδάνη παρακολούθησε ένα συμβουλευτικό πρόγραμμα στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης "Ολοκληρωμένη Προοπτική – Πρωτοβουλία", "Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για το καλό των Γυναικών", η οποία τέθηκε σε εφαρμογή στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας και καθοδηγήθηκε από το κέντρο ΕΡΓΑΝΗ. Τελικά η κ. Γαδάνη υπόβαλε αίτηση στον Ελληνικό Οργανισμό Ανθρώπινου Δυναμικού Εργασίας, ο οποίος ενέκρινε την οικονομική υποστήριξη της επιχείρησης που σκόπευε να δημιουργήσει.

Πηγές χρηματοδότησης:
Εκτός από τους δικούς της οικονομικούς πόρους, η κ. Γαδάνη υποστηρίχθηκε οικονομικά από το πρόγραμμα "Γυναίκες Νέοι Επιχειρηματίες" υπό την επίβλεψη του Ελληνικού Οργανισμού Ανθρώπινου Δυναμικού Εργασίας (Ο.Α.Ε.Δ).

Τρόποι συμφιλίωσης εργασίας με οικογενειακή ζωή:
Σύμφωνα με την κ. Γαδάνη, ο επιτυχής συνδυασμός της δουλείας με την οικογενειακή ζωή είναι αρκετά δύσκολος για την νέα γυναίκα – επιχειρηματία. Όταν μία νέα επιχειρηματίας πρέπει να οργανώσει και να στηρίξει την επιχείρησή της σε μια πολύ ανταγωνιστική αγορά, με απουσία κανονικού ωραρίου εργασίας, πρέπει να προγραμματίσει προσεκτικά όλες τις υποχρεώσεις της δουλείας, μεγάλες ή μικρές. Αυτό τη βοηθά να δουλεύει στην επιχείρηση της και την ίδια ώρα να ασχολείται αποδοτικά με τις υποχρεώσεις που εμφανίζονται από το ρόλο της ως μητέρας και συζύγου. Φυσικά, η αγάπη της για την επιχειρηματική της δραστηριότητα και η μεγάλη επιθυμία της για δουλειά είναι τα βασικά σημεία για την επιτυχή συμφιλίωση της δουλειάς με την οικογενειακή ζωή. Η κ. Γαδάνη δίνει έμφαση στην πολύτιμη υποστήριξη που παίρνει από τους ειδικούς του κέντρου ΕΡΓΑΝΗ, που προσφέρουν την πείρα και τις γνώσεις τους στην νέα επιχειρηματία από την αρχή των προσπαθειών της μέχρι σήμερα. Αυτή η υποστήριξη τη βοήθησε να πάρει τις σωστές επιχειρηματικές αποφάσεις και της γλίτωσε σημαντικό ελεύθερο χρόνο για την οικογένεια της.

Η πρόοδος της επιχείρησης ως σήμερα:
Παρ' όλον που ο χρόνος λειτουργίας της εταιρείας είναι μικρός και δεδομένου του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος που λειτουργεί, έχει ακολουθήσει μιαν ανοδική πορεία μέχρι σήμερα. Η σταθερή προσπάθεια για καλυτέρευση των παρεχομένων υπηρεσιών στους πελάτες, η επέκταση των προσφερόμενων προϊόντων, τη μείωση του κόστους και η προσφορά επιπρόσθετων προϊόντων που ακολουθούν ή προηγούνται της πώλησης, έχει σημαντικά συνεισφέρει στην αύξηση των πωλήσεων.
Η πρόσφατη και αναγκαία ενεργοποίηση της εταιρείας στον κλάδο των προϊόντων PVC, θύρες, παράθυρα, εισόδους κλπ., μετά από καταγραφή και έρευνα των αναγκών των πελατών και της αγοράς είναι ένα παράδειγμα για το τι αναφέρεται ανωτέρω.

Μελλοντικές Προοπτικές:
Οι προοπτικές της εταιρείας για το μέλλον είναι πολύ αισιόδοξες, λαμβάνοντας υπόψη ότι η κ. Γαδάνη σκοπεύει να επεκτείνει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και της Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδας γενικά. Ο πρωταρχικός της στόχος είναι να κάνει την CancelluM συνώνυμο με τα αλουμινένια κάγκελα στο μυαλό των ανθρώπων της Κοζάνης. Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία πρέπει να έχει έναν καινοτόμο χαρακτήρα για τα τοπικά πρότυπα, με στόχο το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τον πελάτη, προσφέροντας υψηλή ποιότητα και ανθεκτικά προϊόντα σε ανταγωνίσιμες τιμές καλύπτοντας όλες τις πιθανές ανάγκες.

box1 box2 box3