ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ

Όνομα ιδιοκτήτη: Κα Ελεονώρα Γουδάκη
Εταιρική επωνυμία:
Σχολή Οδηγών "On the Road"
Αντικείμενο επιχείρησης: Μαθήματα οδήγησης
Νομική μορφή: Προσωπική επιχείρηση
Έτος ίδρυσης: 2005
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη

Επιχειρηματική ιδέα: Η επιχειρηματική ιδέα βασίστηκε στο ακαδημαϊκό υπόβαθρο της κ. Γουδάκη και στην πρόθεση να αξιοποιήσει τη γνώση που είχε λάβει κατά τη διάρκεια των σπουδών της. Δυνατό κίνητρο για την ίδρυση της επιχείρησής της αποτέλεσε η επιθυμία της να ενσωματωθεί στην αγορά εργασίας.

Ομάδα στόχος για προϊόντα/υπηρεσίες:
Οι υπηρεσίες της επιχείρησης απευθύνονται σε ευρεία ομάδα ανθρώπων, ιδιαίτερα νέων, που θέλουν να μάθουν να οδηγούν αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτα.

Βήματα προς την επιχειρηματικότητα:
Η κα Γουδάκη έκανε χρήση των συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρείχε το κέντρο ΕΡΓΑΝΗ στη Θεσσαλονίκη και που σχετίζονταν με τη δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου και ειδικότερα την ομάδα στόχο της επιχείρησης, τη διαφημιστική πολιτική και τη θέση αυτής. Το επόμενο βήμα ήταν η αναζήτηση πηγών χρηματοδότησης για την ίδρυση της επιχείρησης.

Πηγές χρηματοδότησης:
Η χρηματοδότηση προήλθε από ίδιους πόρους και από τον Ελληνικό Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) μέσω του προγράμματος «Νέες Γυναίκες Επιχειρηματίες» στα πλαίσια της πρωτοβουλίας «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις υπέρ των Γυναικών» (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση», Μέτρο 5.3).

Τρόποι συμφιλίωσης εργασίας με οικογενειακή ζωή:
Η κ. Γουδάκη έχει σημαντικές δυσχέρειες στην αντιμετώπιση των επαγγελματικών και οικογενειακών της υποχρεώσεων. Πρόκειται κυρίως για την έλλειψη χρόνου και τα έξοδα που προέκυψαν από την απασχόληση ενός επαγγελματία για τη φροντίδα των παιδιών της στο σπίτι. Η κ. Γουδάκη έλαβε υποστήριξη από το κέντρο ΕΡΓΑΝΗ, και χρηματοδοτήθηκε για να προσλάβει προσωπικό, ώστε η επιχείρηση να παραμένει ανοιχτή, όσο εκείνη παρέδιδε μαθήματα οδήγησης στους μαθητές της.

Η πρόοδος της επιχείρησης ως σήμερα:
Η πρόοδος της επιχείρησης ως σήμερα είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική. Ωστόσο, η κ. Γουδάκη πιστεύει ότι δεν έχει αρκετά έσοδα σε σύγκριση με τις ώρες (ίσες με αυτές που θα αφιέρωνε ένας άντρας) που αφιερώνει στη δουλειά της.

Μελλοντικές προοπτικές:
Η κ. Γουδάκη προτίθεται να επεκτείνει την επιχειρηματική δραστηριότητά της και σε άλλες γεωγραφικές περιοχές.

box1 box2 box3