ΕΡΕΥΝΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟY ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

eegege-eryna"Η Επιχειρηματικότητα των Γυναικών στην Ελλάδα"

Σύνοψη μελέτης ομάδας έργου του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, υπό την αιγίδα του καθηγητή Θεόδωρου Κατσανέβα στα πλαίσια του προγράμματος Archimed Ιnterreg ΙΙΙ Β/WBC

Η γυναικεία απασχόληση παραδοσιακά είχε για κύριο επίκεντρο τη λεγόμενη «ανεπίσημη οικονομία», δηλ. τις οικιακές ασχολίες, τη φροντίδα των παιδιών και των ηλικιωμένων, τις γεωργικές εργασίες. Η σταδιακή ένταξή των γυναικών στην «επίσημη οικονομία», δηλ. στο στατιστικώς εκτιμούμενο ως εργατικό δυναμικό, χρονολογείται από τα τέλη του 18ου αιώνα και αυξάνεται αλματωδώς, ύστερα από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.

Περισσότερα...

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ TO ΔΙΚΤΥΟ

eegege-ereunesΕισαγωγή

Αυτός ο οδηγός συντάχθηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος: «Γυναίκες στην Επιχείρηση Ενισχύουν την Ανάπτυξη και τον Ανταγωνισμό», με χρηματοδότηση της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας INTERREG IIIB.

Ήταν μια από τις δράσης του Εμπορικού κα Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, το οποίο είναι ένας από τους εταίρους του προγράμματος.

Στόχος του Οδηγού είναι να παρουσιάσει τις καλές πρακτικές που εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο Eθνικών και Κοινοτικών προγραμμάτων τα οποία αποσκοπούν στη στήριξη και ενσωμάτωση των γυναικών στο εργασιακό περιβάλλον και ειδικότερα των προγραμμάτων που αφορούν στην υποστήριξη των γυναικών επιχειρηματιών. Τα προγράμματα αυτά, Θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ως χρήσιμα παραδείγματα και για άλλες γυναίκες, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ανάλογα με την επίδραση αυτών των προγραμμάτων στη βελτίωση της ένταξης της ομάδας στόχου στο εργασιακό περιβάλλον, με αναφορά τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες κατά την πρόσβαση, παραμονή και ανέλιξη στην αγορά εργασίας.

Περισσότερα...