ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΛΟΤ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Για την καλλίτερη λειτουργία του Δικτύου και προκειμένου να πιστοποιηθεί ως φορέας τεχνικής και οικονομικής διαχείρισης προγραμμάτων, η Πρόεδρος εισηγήθηκε στην Γενική Συνέλευση της Καστοριάς την πιστοποίηση του Δικτύου κατά ISO, κάτι που έγινε δεκτό και έτυχε της απολύτου αποδοχής της ολομέλειας τους Συνέλευσης.

Οι διαδικασίες προετοιμασίας για την πιστοποίηση ολοκληρώθηκαν σε χρόνο ρεκόρ, 2 μηνών, λόγω της αρίστης οργάνωσης των υπηρεσιών του Δικτύου, ή οποία διαπιστώθηκε από την αρμόδια σύμβουλο του ΕΛΟΤ (Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης).

Η τελική φάση της επιθεώρησης ολοκληρώθηκε μέσα στον Σεπτέμβριο και απενεμήθη στο Δίκτυο από τον ΕΛΟΤ το πιστοποιητικό πληρότητας και αρίστης οργάνωσης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτείται να λειτουργεί το Δίκτυο για να διαχειρίζεται Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

Με την ολοκλήρωση του ISO, το Δίκτυο κατέθεσε αίτημα στην Περιφέρεια για να καταστεί Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης.