ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΕΕΔΕΓΕ

Α) ΜΕ ΕΥΡΩΠΗ

Το ΕΕΔΕΓΕ, έχει επιτύχει παγκόσμια δικτύωση και συνεργάζεται στενά με φορείς και επιμελητήρια της Ευρώπης και της Ασίας. Συγκεκριμένα:
1. Ευρωεπιμελητήριο: Στενές σχέσεις έχει αναπτύξει με την Κεντρική Ένωση των Ευρωπαϊκών επιμελητηρίων, δεδομένου ότι η Πρόεδρος του Δικτύου είναι και Πρόεδρος του Δικτύου Γυναικών του Ευρωεπιμελητηρίου και έχει συνδέσει το ΕΕΔΕΓΕ με τα περισσότερα επιμελητήρια της Ευρώπης. Έχουν υλοποιηθεί προγράμματα από κοινού και άλλες δράσεις κοινού ενδιαφέροντος.
2. ADVANCIA: Είναι το Πανεπιστήμιο και το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Επιμελητηρίου των Παρισίων. Το ΕΕΔΕΓΕ έχει συνεργαστεί με το Κέντρο, έχει ανταλλάξει επισκέψεις, έχει καλέσει επιστημονικούς του συνεργάτες στην Ελλάδα στα πλαίσια ημερίδων και συνεδρίων και η Πρόεδρος έχει πολλάκις λάβει μέρος σε συσκέψεις του Κέντρου για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας της γυναίκας.
3. RETECAMERΑ & UNION CAMERA: Κεντρικές Ενώσεις των Επιμελητηρίων της Ιταλίας. Από τους στενότερους συνεργάτες του Δικτύου. Έχουν υλοποιήσει προγράμματα με το Δίκτυο, ανταλλάξει καλές πρακτικές και συμμετάσχει σε εκδηλώσεις και επιχειρηματικές αποστολές στην Ελλάδα και Ιταλία.
4. CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY OF PARIS: Συνεργάτης και εταίρος του Δικτύου σε προγράμματα και δράσεις επιχειρηματικού ενδιαφέροντος. Η Πρόεδρος κ. Οικονομάκου έχει βραβευτεί από το Επιμελητήριο των Παρισίων για την παρουσία και τη δράση του ΕΕΔΕΓΕ στην Ευρώπη.
5. CHAMBRE DE VAL D OISE: Αδελφοποίηση και συνεργασία με το εκπαιδευτικό κέντρο τους Επιμελητηρίου της Βαλντουάζ. Ανταλλαγή προγραμμάτων εκπαίδευσης και σπουδαστών. Επισκέψεις εκπαιδευτών.
6. CHAMBER OF HAMBURG: Επιμελητήριο Αμβούργου, Γερμανία
7. CHAMBER OF SCHWERIN: Επιμελητήριο Σφερίν στη Β.Γερμανία &
8. CHAMBER OF OLTSBURG: Επιμελητήριο Ολτσμπουργκ Β.Γερμανία
Στενή είναι η συνεργασία του Δικτύου με τα τρία προαναφερθέντα επιμελητήρια, ιδιαίτερα με του Αμβούργου, το οποίο είναι από τα πιο προχωρημένα και οργανωμένα επιμελητήρια της Ευρώπης, σε θέματα γυναικείας επιχειρηματικότητας. Έχουν οργανωμένα τμήματα μεντόρων και επιχειρηματικών συμβούλων που δρουν οργανωμένα σε μόνιμη βάση.
9. CHAMBER OF LATVIA: Στενή συνεργασία έχει αναπτύξει το Δίκτυο με το Επιμελητήριο της χώρας και έχει δώσει την ευκαιρία σε Ελληνική εταιρεία να συνάψει επιχειρηματικές σχέσεις με επιχειρηματίες της.
10. FORUM OF ADRIATIC: Το ΕΕΔΕΓΕ είναι μέλος και συνεργάτης του Φόρουμ της Αδριατικής. Μάλιστα το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, το οποίο έχει οργανώσει παράρτημα του ΕΕΔΕΓΕ, είναι συνομιλητής και εταίρος του Φόρουμ, με κοινές δράσεις και παρουσία στα κράτη της Αδριατικής.
11. UEAPME: Το Δίκτυο έχει συνεργαστεί με το κορυφαίο συνδικαλιστικό όργανο της Ευρώπης σε Μεγάλο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την οργάνωση των εταιρειών έτσι, ώστε να είναι σε θέση να διεκδικήσουν πιστώσεις και ενίσχυση από τις Τράπεζες.
12. FEDERAL OFFICE FOR GENDER EQUALITY, FORGE OF SWITZERLAND. Γενική Γραμματεία Ισότητας Ελβετίας. Το Δίκτυο συνεργάστηκε με την ΓΓΙ Ελβετίας στην οργάνωση θέσεων για την ισότητα των γυναικών στην Ευρώπη.

Στενή συνεργασία έχει το Δίκτυο, ΕΕΔΕΓΕ και με τους ακόλουθους, ιδίου ενδιαφέροντος, Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς και Ενώσεις, με ανταλλαγές εμπειρογνωμόνων και ομιλητών σε θέματα επιχειρηματικότητας, με συμμετοχές σε συνέδρια και ημερίδες, κοινές συσκέψεις για θέματα ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας της γυναίκας, διεκδίκησης κοινών στόχων, όπως ίδια αμοιβή για ίδια εργασία, συμμετοχής στα Κέντρα λείψεις αποφάσεων, ποσοστώσεις, οικονομία και πολιτική στην Ευρώπη.

13. BUSINESS AND PROFESSIONAL WOMEN EUROPE Επιχειρηματίες της Ευρώπης
14. EUROPEAN PLATFORM OF WOMEN SCIENTISTS Πλατφόρμα των Επιστημόνων της Ευρώπης
15. EUROPEAN WOMEN INVENTORS AND INNOVATORS NETWORK Δίκτυο των Ευρωπαίων Ερευνητριών και Καινοτόμων
16. EUROPEAN PROFESSIONAL WOMEN NETWORK Δίκτυο Γυναικών Επαγγελματιών Ευρώπης
17. EUROPEAN WOMEN'S LAWYERS ASSOCIATION Σύνδεσμος Δικηγόρων της Ευρώπης
18. EUROPEAN NETWORK TO PROMOTE WOMEN’S ENTREPRENEURSHIP (WES) Δίκτυο για την προώθηση της Επιχειρηματικότητας της γυναίκας
19. WOMEN’S FORUM FOR THE ECONOMY AND THE SOCIETY Οργάνωση Γυναικών για την Οικονομία και την Κοινωνία
20. AFFAME: ASSOCIATION OF ORGANISATIONS OF MEDITERRANEAN BUSINESSWOMEN Ομοσπονδία Γυναικείων Επαγγελματικών Οργανώσεων Μεσογείου.
21. EUROPEAN LOBBY OF WOMEN: Ευρωπαϊκό Λόμπυ Γυναικών
22. WOMEN IN BUSINESS Γυναίκες Επιχειρηματίες. Οργάνωση για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας της γυναίκας στη Ρουμανία.
23. ΚΛGIDER: WOMEN ENTREPRENEURS’ ASSOCIATION OF TURKEY Σύνδεσμος Γυναικών Επιχειρηματιών Τουρκίας.

Β) ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗ

24. INTERNATIONAL CHAMBERS ASSOCIATION: Το ΕΕΔΕΓΕ δια της Προέδρου του συμμετέχει στα συνέδρια του Διεθνούς Επιμελητηρίου και ενημερώνεται για τα διεθνή επιχειρηματικά δρώμενα.
25. GLOBAL WOMEN SUMMIT: To ΕΕΔΕΓΕ είναι μέλος της Διεθνούς Συνδιάσκεψης Γυναικών και συμμετέχει στα διεθνή συνέδρια και Φόρα του Φορέα. Τον Μάιο του 2012 το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών οργάνωσε στην Ελλάδα την παγκόσμια συνδιάσκεψη γυναικών επιχειρηματιών. Σημαίνουσες προσωπικότητες και επιτυχημένες επιχειρηματίες ήρθαν στην Αθήνα, από 72 χώρες, για να συναντήσουν συναδέλφους τους από άλλες χώρες, να ανταλλάξουν καλές πρακτικές, να δικτυωθούν, να προωθήσουν τα προϊόντα τους και να ερευνήσουν άλλες αγορές, να ακούσουν τις εισηγήσεις σπουδαίων εκπροσώπων της παγκόσμιας επιχειρηματικής κοινότητας και να δημιουργήσουν συνεργασίες και συνέργειες σε παγκόσμιο επίπεδο. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσίασε η συνδιάσκεψη των υπουργών. Αυτή είναι μια ακόμη καινοτομία του Συνεδρίου αυτού. Δικτυώνει τις γυναίκες που ηγούνται της πολιτικής ζωής των κρατών και διαμορφώνουν πολιτικές που επηρεάζουν την επιχειρηματικότητα και την οικονομία των κρατών. Τριάντα πέντε Υπουργοί κατέθεσαν τις εμπειρίες και τις απόψεις τους κατά την διάρκεια της υπουργικής συνάντησης.
Μια σπουδαία δράση που υλοποιήθηκε στα πλαίσια της συνδιάσκεψης είναι οι επιχειρηματικές συναντήσεις ανάμεσα σε επιχειρηματίες. Υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον για εμπόριο και επενδύσεις στην Ελλάδα.
26. CCPIT: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΚΙΝΕΖΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ CCPIT ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Η Πρόεδρος του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών, κ. Σ. Οικονομάκου, καλεσμένη από το Υπερεπιμελητήριο της Κίνας, υπέγραψε δύο σύμφωνα συνεργασίας, επιχειρηματικής σημασίας, το 2008 και το 2011. Σύμφωνα με τα Μνημόνια αυτά, τα δύο μέρη συμφωνούν να συνεργαστούν και να συμβάλλουν, στα πλαίσια των ευθυνών τους, στην ανάπτυξη και την ενίσχυση των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων και του Διεθνούς Εμπορίου μεταξύ του Κινέζικου Επιμελητηρίου, CCPIT, της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, και του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών.

Το Δίκτυο συνεργάζεται και ανταλλάσει πληροφορίες και καλές πρακτικές με τους ακόλουθους Οργανισμούς Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, Παγκόσμιας εμβέλειας. Εκπρόσωποι των οργανισμών αυτών έχουν κλιθεί στην Ελλάδα στα πλαίσια Συνεδρίων και έχουν καταθέσει τις απόψεις και τις εμπειρίες τους.

27. WOMEN BUSINESS COUNCIL OF PHILIPPINES Συμβούλιο Γυναικών Επιχειρηματιών Φιλιππίνων.
28. INTERNATIONAL FEDERATION OF BUSINESS AND PROFESSIONAL WOMEN. (AUSTRALIA, THAILAND, MALAYSIA MONGOLIA, JORDAN) Διεθνής Ομοσπονδία Γυναικών Επιχειρηματιών και Επαγγελματιών, με έδρα Αυστραλία, Ταϊλάνδη, Ιορδανία, Μαλαισία, Μογγολία.
29. IMPACT JAPAN Φάρος για την Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία.
30. PWMSA PROGRESSIVE WOMEN’S MOVEMENT OF SOUTH AFRICA Γυναικείο Κίνημα Ανάπτυξης Γυναικών της Νοτίου Αφρικής
31. SOUTH AFRICA WOMEN ENTREPRENEURS’ NETWORK Δίκτυο Γυναικών Επιχειρηματιών Αφρικής.
32. CHAMBER OF VIETNAM: Στενή επικοινωνία υπάρχει με το Επιμελητήριο του Βιετνάμ. Το Δίκτυο μεσολάβησε για την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών στη χώρα της Ασίας.
33. TAIWAN: Το Δίκτυο συνεργάζεται με την εν Αθήναις αντιπροσωπεία της Ταιβάν και έχει αναπτύξει επιχειρηματικές δράσεις. Μέλη του Δικτύου έχουν λάβει μέρος σε εκθέσεις στη Ταιβάν και έχουν δημιουργηθεί επιχειρηματικές συνέργειες.

ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ/ΚΕΕΕ: Το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών, ως αστική Εταιρεία των Ελληνικών Επιμελητηρίων είναι δικτυωμένο με τα Επιμελητήρια της Ελλάδας και την Κεντρική Ένωση Ελληνικών Επιμελητηρίων. Τα Επιμελητήρια συνεργάζονται με το Δίκτυο και καλύπτουν τις λειτουργικές του ανάγκες με τα στελέχη τους. Οργανώνουν τις περιφερειακές συναντήσεις του Δικτύου, ημερίδες με τις επιχειρηματίες της περιφέρειας, δράσεις συμβουλευτικής και πληροφόρησης για τα μέλη τους, με την βοήθεια του Δικτύου, Συνέδρια, βραβεύσεις επιτυχημένων επιχειρηματιών της τοπικής κοινωνίας και λειτουργούν ως Κυψέλες Γυναικείας Επιχειρηματικότητας. Το 2007 το Δίκτυο οργάνωσε τις πρώτες 14 Αντένες σε ισάριθμα Επιμελητήρια: ΑΝΤΕΝΕΣ είναι Κέντρα Πληροφόρησης, εντός των Επιμελητηρίων, τα οποία πληροφορούν τις επιχειρηματίες-μέλη τους- γύρω από θέματα του ενδιαφέροντός τους. Συγκεκριμένα, υπάρχουν προγράμματα επαγγελματικού προσδιορισμού για τις νέες, για τον καλλίτερο προσανατολισμό τους προς την σωστή επαγγελματική κατεύθυνση και επένδυση, εξειδικευμένη εκπαίδευση στις υπάρχουσες αλλά και στις εν δυνάμει επιχειρηματίες, για να βελτιώνουν την απόδοσή τους και να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις και πληροφόρηση γύρω από θέματα χρηματοπιστωτικά και χρηματοοικονομικά, καθώς και για τα ευρωπαϊκά προγράμματα, έρευνα τοπικής αγοράς, επιχειρηματικά σχέδια και παρακολούθηση για την καλλίτερη οργάνωση και απόδοσή τους.
Τα Επιμελητήρια, μέσα από τη νέα αυτή δράση και προσφορά προς τα μέλη τους ανέδειξαν, για μια ακόμη φορά, το ρόλο τους στις τοπικές κοινωνίες, συμβάλλοντας στην εξυγίανση των υπαρχόντων επιχειρηματικών μονάδων, καθώς και στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων ενισχύοντας την τοπική, αλλά και την εθνική Οικονομία. Η υπηρεσία των Αντενών λειτούργησε σε όλα τα Επιμελητήρια της Ελλάδας από το 2008 και εντεύθεν, μετά την πιλοτική εφαρμογή στα Επιμελητήρια Αντένες.
2. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ: Το Δίκτυο έχει συνεργαστεί με πολλούς συνεταιρισμούς στη Ζάκυνθο, στη Μυτιλήνη, στη Λακωνία, στη Χαλκιδική, στη Θεσπρωτία, στην Άρτα. Προσφέρει δράσεις συμβουλευτικής για την καλλίτερη οργάνωση και ανάπτυξή τους, καθώς και για την προώθηση των προϊόντων τους, μέσω ημερίδων, καθώς και με προσωπικές συνεντεύξεις και επισκέψεις στις εγκαταστάσεις τους. Για τον σκοπό αυτόν συνεργάστηκε στενά με την Αγροτουριστική.
3. Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ: Το Δίκτυο συνεργάζεται στενά με την Γενική Γραμματεία Ισότητας. Οργανώνονται εκδηλώσεις από κοινού, συμμετείχαμε στην εκστρατεία προώθησης των γυναικών στα ψηφοδέλτια των κομμάτων για τις Δημοτικές και τις Εθνικές εκλογές και στην υλοποίηση κοινοτικών προγραμμάτων.
4. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ: Στενός συνεργάτης του Δικτύου, στην υλοποίηση κοινοτικών προγραμμάτων και στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την εκπαίδευση των γυναικών που θέλουν να ενταχθούν στην επιχειρηματικότητα. Το ΠΑΠΕΙ δημιούργησε τα μαθήματα εξ αποστάσεως τα οποία χρησιμοποιήθηκαν από τα Επιμελητήρια Αντένες. Το ΚΕΠΑΠΕΙ διεξήγαγε και για σπουδαία έρευνα για την επιχειρηματικότητα της γυναίκας στην Ελλάδα.
5. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Το Δίκτυο έχει συνδιοργανώσει με το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και με την ευγενική του χορηγία και συμπαράσταση πολλές εκδηλώσεις.
6. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ: Το Υπουργείο Εξωτερικών, γνωρίζοντας την παγκόσμια δράση του Δικτύου, πολλές φορές συμπαρίσταται με την παρουσία του σε εκδηλώσεις του Δικτύου, με παρέμβασή του σε ότι αφορά καλεσμένους του Δικτύου από την αλλοδαπή και την ασφάλειά τους, καθώς και πληροφόρηση που αφορά παγκόσμιους οργανισμούς. Πρόσφατα εζητήθη από τον εμπορικό τομέα του Υπουργείου συνεργασία με το Δίκτυο για την ανάπτυξη επιχειρηματικών αποστολών και συνεργασιών με επιχειρηματικά κέντρα της αλλοδαπής.
7. MICROSOFT: Το Δίκτυο ανέπτυξε συνεργασία με την κορυφαία εταιρεία για την προσφορά εκπαίδευσης, η οποία ξεκίνησε από το Επιμελητήριο Αρκαδίας. Η εταιρεία προσέφερε, μέσω του Εκπαιδευτικού Κέντρου του Επιμελητηρίου μαθήματα πληροφορικής και πιστοποίησης τους, σε μέλη του Επιμελητηρίου αδαπάνως. Το πρόγραμμα απεδείχθη ιδιαίτερα επιτυχημένο.
8. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ: Το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών, υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με την Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, για την εκπαίδευση των γυναικών επιχειρηματιών, μελών των Ελληνικών Επιμελητηρίων. Η εκπαίδευση γίνεται από πιστοποιημένους εκπαιδευτές στο ΕΚΕΠΙΣ σε κρατικά κέντρα πιστοποίησης επαγγελματικών δεξιοτήτων. Το πρόγραμμα προσφέρει πολλές δυνατότητες στους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Πρώτα είναι τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας και μετά οι σχολές επαγγελματικής κατάρτισης. Ένα πλήθος μαθημάτων που σχετίζονται με το περιβάλλον, τον πολιτισμό ακόμη και τη διαχείριση του ελεύθερου χρόνου, προσφέρονται από την Γενική Γραμματεία δια βίου Μάθησης. Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι πιστοποιεί την εκπαίδευση με κρατικά πιστοποιητικά, τα οποία έχουν διεθνή αναγνωρισιμότητα και δίνουν στον κάτοχό τους ένα ακόμη εφόδιο που μπορεί να χρησιμοποιήσει στην ανταγωνιστική αγορά. Το Δίκτυο προτείνει επίσης την ανάπτυξη τμημάτων κοινωνικά ευάλωτων ομάδων όπως είναι οι μετανάστες, για να τους δοθεί η ευκαιρία να μάθουν τη γλώσσα μας και να προσεγγίσουν την κουλτούρα μας, βοηθώντας κατά αυτόν τον τρόπο την μεταξύ μας καλλίτερη επικοινωνία και κατανόηση. Πολύ σημαντική θα ήταν και η συμβουλευτική γονέων. Τα Επιμελητήρια που πρωτοστάτησαν στην εκπαίδευση ήταν της Χαλκιδικής, της Ρόδου, της Θεσσαλονίκης, κ.α. που εκπαίδευσαν και πιστοποίησαν περισσότερους από 1000 επαγγελματίες.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ: Συνεργάζεται με τους Φορείς Γυναικείας Επιχειρηματικότητας και τα Σωματεία που ασχολούνται με την ανάπτυξη και την προώθηση των γυναικών στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων. Συγκεκριμένα:

9. ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ: Το ΕΕΔΕΓΕ έχει υπογράψει σύμφωνο συνεργασίας με το συγκεκριμένο Δίκτυο που απαριθμεί 800 μέλη. Έχει συνδιοργανώσει ημερίδες και εκδηλώσεις στην Κρήτη και στην Αθήνα.
10. ΣΕΓΕ: Το Δίκτυο συνεργάζεται με τον Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδας σε θέματα προώθησης της επιχειρηματικότητας της Γυναίκας.
11. ΕΝΩΣΗ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ: Το Δίκτυο συνεργάζεται και με σωματεία του πρωτογενούς τομέα. Τα συγκεκριμένα Σωματεία είναι και χορηγοί του Δικτύου σε διάφορες εκδηλώσεις.
12. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ: Το Δίκτυο στηρίζει τις γυναίκες των ξενοδοχείων και προωθεί τα συμφέροντά τους μέσω των διεθνών του Δικτυώσεων και συνεργασιών.
13. ΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: Το Δίκτυο προωθεί τις αρχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που συμβάλουν στην επίλυση του προβλήματος της ισορροπίας μεταξύ οικογενειακής ζωής και καριέρας που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες.
14. MEDIA: ΕΡΤ, ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ, ΕΣΗΕΑ.