ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 15-16/6/2009

Πραγματοποιήθηκε στη Δράμα το Συνέδριο για την ολοκλήρωση του Διακρατικού Προγράμματος AWAKE, , το οποίο υλοποιήθηκε από τα Επιμελητήρια Δράμας και Ανδριανουπόλεως. Το πρόγραμμα είχε στόχο την ενεργοποίηση των γυναικών των δύο ετέρων μέσα από συγκεκριμένες δράσεις και εκπαιδεύσεις, ώστε να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να βελτιώσουν την απόδοσή τους.

Παρευρέθηκαν οι διακρατικοί εταίροι, αντιπροσωπείες γυναικών επιχειρηματιών και τοπικοί άρχοντες από την Τουρκία και την Ελλάδα.

Η Πρόεδρος του Δικτύου Γυναικών ενημέρωσε τους συμμετέχοντες στην ημερίδα για το που βρίσκεται η επιχειρηματικότητα της γυναίκας στην Ελλάδα σήμερα και την Ευρώπη. Αναφέρθηκε σε δράσεις των Επιμελητηρίων της Ευρώπης, καθώς και σε καλές πρακτικές που εφαρμόζονται με θετικά αποτελέσματα.

Η εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Δράμας στο Δίκτυο, κ. Χρύσα Μπιμπίκη ανέπτυξε τα προβλήματα των γυναικών επιχειρηματιών της περιοχής της Ανατολικής Μακεδονίας και έκανε προτάσεις για την βελτίωση της παρούσης κατάστασης και την ενδυνάμωση των γυναικών, ώστε όλο και περισσότερες γυναίκες να εντάσσονται στην αγορά εργασίας.

Η εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Δράμας στο Δίκτυο, κ. Χρύσα Μπιμπίκη με την Αντιπρόεδρο κ. Πόλη Αντωνιάδου και την Πρόεδρο κ. Σοφία Οικονομάκου

Επιμελητήριο Δράμας

Επιμελητήριο Δράμας