ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14/4/08

Ημερίδα οργάνωσε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη του για την νέα υπηρεσία των Αντενών, που υιοθετήθηκε από το Επιμελητήριο. Την Αντένα παρουσίασε η Πρόεδρος του Δικτύου κ. Σ. Οικονομάκου.

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιά, κ. Θ Κατσανέβας, παρουσίασε την έρευνα της χαρτογράφησης της επιχειρηματικότητας της γυναίκας στην Ελλάδα, εκ μέρους του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιά, το οποίο είχε αναλάβει την συγκεκριμένη δράση για λογαριασμό του Δικτύου.

Πλήθος επιχειρηματιών παρακολούθησαν την εκδήλωση και μεγάλη δημοσιότητα εδόθη από τα ΜΜΕ της Θεσσαλονίκης.