ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΤΕΝΕΣ

21-28/3/2008

Σύμφωνα με την υπόσχεση της Διοίκησης προς τις εκπροσώπους των Επιμελητηρίων για την διεύρυνση των υπηρεσιών των Αντενών σε όλα τα Επιμελητήρια, στις 21 και 28 Μαρτίου 2008 άρχισαν τα σεμινάρια για την εκπαίδευση των στελεχών και των υπολοίπων Επιμελητηρίων. Η προσέλευση ήταν μεγάλη. Σχεδόν όλα τα Επιμελητήρια της χώρας έστειλαν στελέχη τους για να εκπαιδευτούν στην νέα υπηρεσία.