ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Η Αντιπρόεδρος του Δικτύου κ. Μίνα Γιανουσιάδου εκπροσώπησε το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών στις εκδηλώσεις του Επιμελητηρίου Κορινθίας, με την ευκαιρία της Επαγγελματικής Έκθεσης που έγινε στον Νομό. Η κ. Γιανουσιάδου ανέπτυξε τις δράσεις του Δικτύου και τις υπηρεσίες των Αντενών που θα εφαρμοστούν μέσω των Επιμελητηρίων για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας της γυναίκας.