ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 15/12/2007

Στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά έγινε η εκδήλωση για την ολοκλήρωση των Ευρωπαϊκών διακρατικών προγραμμάτων που το Δίκτυο Υλοποίησε το 2006-2007.

Εκπρόσωποι των κρατών που συμμετείχαν, με επικεφαλής τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωση των Ελληνικών Επιμελητηρίων κ. Γ. Κασιμάτη, ανέπτυξαν τις δράσεις των προγραμμάτων, WBC ( Women in Business Support Growth and Competitiveness) και RADIO SMES (Research and Development Investing in SMEs).

Μεγάλη υπήρξε η ικανοποίηση των συντελεστών, διότι τα συγκεκριμένα προγράμματα απέδωσαν έργο και αναδείχτηκαν σε συντελεστές καλών πρακτικών, η εφαρμογή των οποίων θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη της τοπικής αλλά και εθνικής επιχειρηματικότητας.

Η Πρόεδρος του Δικτύου πλαισιωμένη από την Γ. Γραμματέα και την Οικ. Επόπτη, παρακολουθούν την εισήγηση της Αντιπροέδρου του ΕΒΕΠ κ. Ε. Κορωνάκη.