ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ 26-6-2007&14-11-2007

ΑΝΤΕΝΑΙ: Στις 26 Ιουνίου και στις 14 Νοεμβρίου 2007 έγινε η πρώτη εκπαίδευση των στελεχών των Επιμελητηρίων - Αντενών, από εξειδικευμένη ομάδα επιστημόνων, για την πιλοτική εφαρμογή της νέας δράσης που θα εφαρμοσθεί στα Επιμελητήρια.

Οι Αντένες είναι Κέντρα Πληροφόρησης, εντός των Επιμελητηρίων, τα οποία θα πληροφορούν τις επιχειρηματίες-μέλη τους γύρω από θέματα του ενδιαφέροντός τους. Συγκεκριμένα, θα υπάρχουν προγράμματα επαγγελματικού προσδιορισμού για τις νέες, για τον καλλίτερο προσανατολισμό τους προς την σωστή επαγγελματική κατεύθυνση και επένδυση, εξειδικευμένη εκπαίδευση στις υπάρχουσες αλλά και στις εν δυνάμει επιχειρηματίες, για να βελτιώνουν την απόδοσή τους και να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις και πληροφόρηση γύρω από θέματα χρηματοπιστωτικά και χρηματοοικονομικά, καθώς και για τα ευρωπαϊκά προγράμματα, έρευνα τοπικής αγοράς, επιχειρηματικά σχέδια και παρακολούθηση για την καλλίτερη οργάνωση και απόδοσή τους.

Τα Επιμελητήρια, μέσα από την νέα αυτή δράση και προσφορά προς τα μέλη τους, θα αναδείξουν για μια ακόμη φορά το ρόλο τους στις τοπικές κοινωνίες, συμβάλλοντας στην εξυγίανση των υπαρχόντων επιχειρηματικών μονάδων, καθώς και στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων ενισχύοντας την τοπική, αλλά και την εθνική Οικονομία.

Τέλος, η Διοίκηση του Δικτύου υποσχέθηκε ότι η υπηρεσία των Αντενών θα λειτουργήσει σε όλα τα Επιμελητήρια της Ελλάδας, μετά την πιλοτική εφαρμογή της στα Επιμελητήρια Αντένες. Για το σκοπό αυτό, οργανώθηκε η εκπαίδευση των στελεχών όλων των Επιμελητηρίων εντός του 2008.