ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 11/6/2007

Εσπερίδα διοργάνωσε το Επιμελητήριο Ευβοίας, με θέμα την επιχειρηματικότητα της γυναίκας. Το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών καλείται να εισηγηθεί του θέματος. Το Δίκτυο εκπροσώπησε η Α' Αντιπρόεδρος του Δικτύου, και Αντιπρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά, κ. Μίνα Γιανουσιάδου, η οποία παρουσίασε το Δίκτυο, τους στόχους του και τα προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας της γυναίκας που διαθέτει.