ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 16ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006:

Η Συνέλευση αυτή είναι η α' μετεκλογική Γενική Συνέλευση του Δικτύου. Ψηφίζεται ο προϋπολογισμός και γίνεται ο προγραμματισμός της νέας διαχειριστικής χρήσης, με έμφαση στις δράσεις που θα προκύψουν από το πρόγραμμα INTERREG, το οποίο είχε αίσιο αποτέλεσμα για το Δίκτυο.

Αποφασίζεται εκδήλωση στις 7 Μαρτίου 2007, με την ευκαιρία της ημέρας της γυναίκας και βράβευση της Καίτης Κυριακοπούλου, επιτυχημένης επιχειρηματία. Αποφασίζεται ακόμη, μετά από πρόταση του Προέδρου της ΚΕΕΕ, κ. Κασιμάτη, η καθιέρωση της 8ης Μαρτίου ως Ημέρας Γυναικείας Επιχειρηματικότητας.

Σημαντική είναι η ενημέρωση που η Πρόεδρος κάνει στις παριστάμενες, όσον αφορά τον τρόπο που θα οργανώσουν το Δίκτυο στα περιφερειακά Επιμελητήρια, τα οποία και εκπροσωπούν. Τους παραδίδει έντυπο υλικό σύμφωνα με το οποίο θα ενεργήσουν.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την ανάπτυξη του Δικτύου στις Βαλκανικές Χώρες και αναθέτει την συγκεκριμένη δράση στο Επιμελητήριο Δράμας, το οποίο χειρίζεται Διαβαλκανικά προγράμματα.

eedege-peiraia