ΓΕΡΜΑΝΙΑ SCHWERIN, 2006

H Πρόεδρος του Δικτύου ήταν εισηγήτρια στο Συνέδριο που οργάνωσε το Επιμελητήριο του Σφερίν στη Βόρια Γερμανία. Θέμα του Συνεδρίου η Δικτύωση μεταξύ των Φορέων και η αποτελεσματικότητα των συνεργασιών μεταξύ των κρατών.

Το ΕΕΔΕΓΕ, καθώς και το Δίκτυο του Ευρωεπιμελητηρίου αποτελούν παραδείγματα καλών πρακτικών και δικτύωσης, σε όλη την Ευρώπη.