ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ 6-7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

Στις Βρυξέλλες, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μικρομεσαίων.

Επιχειρηματίες από όλη την Ευρώπη, αντιπροσωπίες από όλα τα κράτη, Οργανισμοί και Ενώσεις συμμετείχαν στις ημερίδες και τα εργαστήρια που δημιουργήθηκαν για να αναδειχθούν τα εργασιακά δεδομένα και οι προοπτικές των Ευρωπαίων επιχειρηματιών.

Σε μια Ευρώπη που μαστίζεται από Οικονομική ύφεση, από ανεργία και ανασφάλεια, σε μια Ευρώπη που δεν μπορεί να παγιώσει την ταυτότητά της, που η Ένωσή της αμφισβητείται, οι Ευρωπαίοι πολίτες ζητούν απεγνωσμένα λύσεις στα τεράστια προβλήματα που καθημερινά αντιμετωπίζουν και αναζητούν στήριξη και νομοθετική κάλυψη που θα οδηγήσει τις κυβερνήσεις τους σε σωστή και σύγχρονη διακυβέρνηση και τα κράτη τους σε ανάπτυξη.

Το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών συμμετείχε στις εργασίες που είχε οργανώσει το Ευρωκοινοβούλιο, μετά από πρόσκληση στην Πρόεδρο του κ. Σοφία Οικονομάκου, η οποία ήταν και εισηγήτρια στο πάνελ που επεξεργάστηκε την ενότητα: «αναπτύσσοντας την γυναικεία επιχειρηματικότητα τον 21ο αιώνα». Η κ. Οικονομάκου ανέπτυξε τους στόχους και τις προτεραιότητες των Δικτύων που εκπροσωπεί.

Οι κυρίες που συμμετείχαν στο πάνελ, ήταν επιχειρηματίες οι οποίες ανέπτυξαν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και τις καινοτόμες δράσεις που έχουν εφαρμόσει στις επιχειρήσεις τους και οι οποίες αποτελούν καλές πρακτικές και παραδείγματα για νέες γυναίκες που θέλουν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να καινοτομήσουν.

Εντύπωση προκάλεσε η παρουσίαση της κ. Ρίτας Σαχ, η οποία ανακυκλώνει πλαστικά αντικείμενα, τα οποία συλλέγει από τα απορρίμματα και παράγει σωλήνες, πλαστικές ίνες που χρησιμοποιούνται στην υφαντουργία και κρυστάλλους οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την παραγωγή άλλων πλαστικών.

Η Πρόεδρος με την εκπρόσωπο των Ελληνικών Επιμελητηρίων στις Βρυξέλλες, κ. Ε. Κωνσταντινίδου.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ 6-7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011