ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 10-11/12/2009

Μια ακόμη συνδιάσκεψη του Δικτύου γυναικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, μετά από πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μεταξύ των θεμάτων που απασχόλησαν το συμβούλιο ήταν και οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από θέματα ισότητας. Οι σύμβουλοι έκαναν κριτική στον χάρτη ισότητας των φύλων, όπως έχει διαμορφωθεί και τοποθετήθηκαν σε ότι αφορά τη βελτίωσή και τον εκσυγχρονισμό του. Ο χάρτης ισότητας βρίσκετε στον διαδικτυακό τόπο του Δικτύου για ενημέρωσή σας.