ΓΑΛΛΙΑ-ΠΑΡΙΣΙ 21-11-2008

Στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο που οργάνωσε ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός Advancia, το Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης-Κατάρτισης του Επιμελητηρίου των Παρισίων, το Δίκτυο εκπροσώπησε η Πρόεδρός κ. Σ. Οικονομάκου.

Η κ. Οικονομάκου ήταν μια εκ των εισηγητριών του Συνεδρίου, η οποία ανέπτυξε καλές πρακτικές που αναδείχτηκαν στην Ελλάδα με την ενίσχυση της Ελληνικής Πολιτείας και των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Αναφέρθηκε ακόμη στην καινοτομία των Αντενών και τις υπηρεσίες που μπορούν να παρέχονται μέσω αυτών στις επιχειρηματίες τις κάθε περιφέρειας.

Η αντιπροσωπεία του ΕΕΑ στο Διεθνές Συνέδριο των Παρισίων

Ευρωεπιμελητήριο στην Γαλλία