ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ SPIDLA 2007

Στα πλαίσια της επίσκεψής του στην Ελλάδα, ο αρμόδιος για την απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις Επίτροπος, Vladimir Spidla, συναντήθηκε με την Πρόεδρο του Δικτύου Γυναικών κ. Οικονομάκου Σοφία. Στην συνάντηση παρευρέθησαν η κ. Ε. Κωνσταντινίδου, διευθύντρια του Αντιπροσωπευτικού Γραφείου των Ελληνικών Επιμελητηρίων στις Βρυξέλες και η κ. Λένια Σαμουήλ, αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η προγραμματισμένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνάντηση, είχε σκοπό την ενημέρωση του Επιτρόπου γύρω από τους στόχους και τις δράσεις του Δικτύου, το οποίο θεωρείται ως το ποιο επιτυχημένο Δίκτυο ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας της γυναίκας στην Ευρώπη, καθώς και τον προγραμματισμό μελλοντικών δράσεων για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών εκ μέρους των γυναικών και την ενίσχυσή τους, για να διεκδικήσουν τις θέσεις ευθύνης που τους αναλογούν.

SPIDLA

Ο Επίτροπος Spidla, με το επιτελείο του και τις κ.κ. Σ. Οικονομάκου και Ε. Κωνσταντινίδου κατά την διάρκεια του ταξιδίου του στην Ελλάδα για να στελεχώσει την Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου για την προώθηση των γυναικών σε θέσεις ευθύνης και την πολιτική. Ο Επίτροπος πρότεινε για την θέση αυτή την κ. Σ. Οικονομάκου.