Στη Συνεδρίαση Δ.Σ. του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών (ΕΕΔΕΓΕ) η Γεν. Γραμματέας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας Φύλων κα Μαρία Συρεγγέλα

Το Σάββατο 5 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΕΕΔΕΓΕ στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, με προσκεκλημένη την Γενική Γραμματέα Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας Φύλων, κα Μαρία Συρεγγέλα. ToEEΔΕΓΕ αποτελεί το μόνο θεσμοθετημένο φορέα στήριξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας μιας και το διοικητικό του συμβούλιο αποτελείται από εκλεγμένες επιχειρηματίες από τα 52 Επιμελητήρια της χώρας.

Η Πρόεδρος του ΕΕΔΕΓΕ, κα Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου ανέφερε στη συνεδρίαση: «Η συνάντησή μας σηματοδοτεί μία νέα αρχή και ευκαιρία συνεργασίας σε ό,τι αφορά την προώθηση των απαιτούμενων πρωτοβουλιών για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην αγορά εργασίας, όπως το μείζον ζήτημα της ανεργίας των γυναικών και της μισθολογικής ανισότητας».

Η κα Συρεγγέλα παρουσίασε αναλυτικά και τεκμηρίωσε τη μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. «Το μείζον ζήτημα του μισθολογικού χάσματος των φύλων και η ανισότητα στα επίπεδα αποδοχών καθώς και η πάταξη του φαινομένου είναι ένας από τους κύριους λόγους της εν λόγω μεταφοράς. Ταυτόχρονα, η προσπάθεια επαγγελματικής και επιχειρηματικής ενδυνάμωσης των γυναικών με την ταυτόχρονη προσπάθεια εξισορρόπησης της κοινωνικής/προσωπικής ζωής με την επαγγελματικής, καθιστούν τη μεταφορά στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων επιβεβλημένη. Η προσπάθεια αυτή δεν αναιρεί την εφαρμογή των οριζόντιων πολιτικών για την επίτευξη της ισότητας».

Ακολούθησε χρήσιμη και παραγωγική ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του Δ.Σ. και της Γενικής Γραμματέως και δρομολογήθηκαν σημαντικές δράσεις εθνικής εμβέλειας για την προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας και της μισθολογικής ισότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Αννίτα Βορεάδου, email: avoreadou@ime.gr,T: 212 2543185,

K: 694 6124653

Γραμματεία Προέδρου: Ιωάννα Παπουτσή, email: ipapoutsi@ime.gr, T: 212 254 3187

                                             Μαριτίνα Κάντζιου, email: mkantziou@ime.gr, T: 212 254 0515