ΗΜΕΡΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΗΜΕΡΑ ΕΞΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Τον Σεπτέμβριο του 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε τη Στρατηγική για την Ισότητα μεταξύ Ανδρών και Γυναικών 2010-2015, ως επακόλουθο της δέσμευσής της για υλοποίηση ουσιαστικής ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η Στρατηγική αυτή αποτέλεσε το πλαίσιο βάσει του οποίου προωθούνται πολιτικές ισότητας των φύλων στα κράτη-μέλη της ΕΕ. Το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών, συμμετείχε στις διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν από τους διαπιστευμένους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Φορείς, δια της Προέδρου του, Σοφίας Οικονομάκου, ως μέλος της επιτροπής “womeninbusinessandindecisionmaking”. Μετά τη λήξη της Στρατηγικής της περιόδου 2010-2015, υπήρξε μία διαδικασία προβληματισμού για την προετοιμασία της νέας Στρατηγικής μετά το 2015.

Έκτοτε, τα θέματα προστασίας των γυναικών απασχόλησαν μια σειρά σημαντικών διεθνών Διασκέψεων, όπως ήταν η πρώτη Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη. Στην 67 σέλιδη έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, η παράγραφος 77 είναι αφιερωμένη στις γυναίκες και τα κορίτσια, δεδομένου ότι συχνά πέφτουν θύματα πολλαπλών διακρίσεων, κυρίως όταν εκτοπίζονται, μεταναστεύουν, ανήκουν σε εθνική μειονότητα, είναι μονογονείς, απάτριδες ή ανάπηρες.

Απασχόλησαν επίσης τη συνδιάσκεψη των G7 το 2016. Στην απολογιστική τους έκθεση αφιέρωσαν επτά σελίδες στην ισότιμη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στην παγκόσμια ανάπτυξη.

Η ισότητα, η εξάλειψη της βίας και η ενδυνάμωση των γυναικών έχει πολλάκις απασχολήσει τα Ηνωμένα Έθνη. Τα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάζονται στον πέμπτο διακριτό Στόχο για την Ισότητα των Φύλων, αποκαλύπτουν ότι:

 • περισσότερο από 1,3 δισεκατομμύρια γυναίκες δε διαθέτουν τραπεζικό λογαριασμό σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα
 • παρόλο που οι γυναίκες αποτελούν το 43% του αγροτικού εργατικού δυναμικού στις αναπτυσσόμενες χώρες και σε ορισμένες περιοχές της Ασίας και της Αφρικής ξεπερνούν το 50%, εντούτοις μόλις το 10% της συνολικής βοήθειας στους τομείς της γεωργίας, της αλιείας και της δασοπονίας φθάνει σε αυτές
 • το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού χωρίς βασικές γνώσεις γραφής και ανάγνωσης είναι γυναίκες
 • ενώ στις ανεπτυγμένες οικονομικά χώρες το 99% του πληθυσμού δεν είναι αναλφάβητο, στις πιο φτωχές χώρες του πλανήτη το αντίστοιχο ποσοστό πέφτει στο 53%
 • στον αναπτυσσόμενο κόσμο η μητρική θνησιμότητα είναι 14 φορές υψηλότερη σε σχέση με τις ανεπτυγμένες οικονομικά χώρες
 • το 2014 η ισότητα των φύλων δεν κατοχυρώνονταν από το Σύνταγμα 52 χωρών (σε σύνολο 195 χωρών, στις 143 υπήρχε συνταγματική κατοχύρωση)
 • τον Αύγουστο του 2015 μόλις το 22% των μελών των Εθνικών Κοινοβουλίων ήταν γυναίκες
 • 23 χρόνια μετά τη Διακήρυξη της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, μία στις τρεις γυναίκες παγκοσμίως πέφτει θύμα φυσικής ή σεξουαλικής βίας, συχνά από άτομο του οικείου περιβάλλοντός της
 • 133 εκατομμύρια κορίτσια και γυναίκες έχουν ακρωτηριαστεί στα γεννητικά τους όργανα σε 29 χώρες της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, όπου η συγκεκριμένη επιβλαβής παραδοσιακή πρακτική είναι άκρως διαδεδομένη
 • το ιδιοκτησιακό καθεστώς μεταξύ ανδρών και γυναικών διαφέρει στο νομικό σύστημα 29 χωρών από τις 143 όπου διεξήχθη σχετική έρευνα από τον Ο.Η.Ε.
 • μόλις το 20% του εργατικού δυναμικού στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι γένους θηλυκού
 • παρόλο που το 50% των γυναικών άνω των 15 ετών εργάζεται (το αντίστοιχο ποσοστό στους άνδρες είναι 75%), εντούτοις οι απολαβές τους είναι μειωμένες κατά 24% σε σχέση με τους άρρενες συναδέλφους τους παγκοσμίως
 • μόλις μία στις πέντε χώρες έχει επιτύχει ισοτιμία μεταξύ γυναικών και ανδρών στο χώρο της επιστήμης, το οποίο μεταφράζεται σε ποσοστό 45%-55% των γυναικών που εργάζονται ως ερευνήτριες
 • το 47% των εργαζομένων στο χώρο της αλιείας σε σύνολο 120 εκατομμυρίων ατόμων είναι γυναίκες, οι οποίες συχνά πέφτουν θύματα κατάφωρης παραβίασης των εργασιακών τους δικαιωμάτων, αφού απασχολούνται χωρίς συμβόλαια και χωρίς τήρηση των κανονισμών ασφάλειας και υγιεινής
 • την περίοδο 1992-2011 μόλις το 9% των ατόμων που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις για την ειρηνική διευθέτηση των ένοπλων συγκρούσεων σε διαφορές περιοχές του πλανήτη, ήταν γυναίκες
 • το 98% των 4,5 εκατομμυρίων θυμάτων σεξουαλικής εκμετάλλευσης έχει υπολογιστεί ότι είναι γυναίκες.

Είναι εμφανές ότι όλες οι προσπάθειες που έγιναν μέχρι σήμερα, δεν έχουν φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η πατρίδα μας, η χώρα που γεννήθηκε η Δημοκρατία, είναι από τις τελευταίες χώρες στον κατάλογο των χωρών που ανταποκρίθηκαν στην εξάλειψη των ανισοτήτων εις βάρος των γυναικών. Για τον λόγο αυτό, χαιρετίζουμε με ιδιαίτερη ικανοποίηση τη δημιουργία Υφυπουργείου Ισότητας των Φύλων, καθώς και το νομοσχέδιο που δημιουργήθηκε για την ισότητα και την προστασία των γυναικών στο κοινωνικό, εργασιακό, επαγγελματικό, οικογενειακό γίγνεσθαι.

Το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών αγωνίζεται και θα αγωνίζεται για την ισότητα των φύλλων σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής δίνοντας έμφαση στην επαγγελματική και οικονομική ανεξαρτησία της γυναίκας με στόχο ένα καλλίτερο μέλλον για την ίδια, την οικογένειά της, την πατρίδα της.