ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΥΡΩΠΗ: Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΩΣ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Στη Θεσσαλονίκη οργανώθηκε μια ιδιαίτερη εσπερίδα από την Ευρωβουλευτή κυρία Εύα Καιλή. Η κ. Καιλή κατόρθωσε να συγκεντρώσει Πανεπιστημιακούς δασκάλους και εκπροσώπους επιχειρηματικών φορέων σε μια κοινή κατάθεση ιδεών, καλών πρακτικών και προοπτικών για την αναβάθμιση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της πατρίδας μας.

Αξίζει λοιπόν να επικοινωνήσουμε και να αναδείξουμε την εξαιρετική δουλειά των Ανώτερων Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μας στον τομέα των νέων τεχνολογιών και διαδικτυακών προϊόντων, τα οποία φαίνονται ότι είναι η επόμενη μέρα στην αγορά του επιχειρειν.
Ξεχωριστή ήταν η παρουσία του Πανεπιστημίου Αιγαίου και η προσπάθεια που κάνει να προσεγγίσει τη ρεαλιστική πλευρά των πραγμάτων, αφήνοντας πίσω τις ακαδημαϊκές θεωρίες, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιά, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αλλά και του Διεθνούς Πανεπιστημίου.

Εντύπωση έκανε ο εκπρόσωπος της Google με την παρουσίαση των προϊόντων της εταιρείας που αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τους επαγγελματίες και επιχειρηματίες να χρησιμοποιήσουν τις πλατφόρμες και να προχωρήσουν σε διαδικτυακές πωλήσεις, οι οποίες είναι σε ανοδική πορεία, όπως είπε και όπως φαίνεται από τα στατιστικά στοιχεία που παρουσίασε.

Σημαντική ήταν η εκπροσώπηση της Επιμελητηριακής Κοινότητας με επικεφαλής τον Αντιπρόεδρο της ΚΕΕΕ και Πρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης κ. Π. Παπαδόπουλο, καθώς και των Συνδέσμων Βιομηχανιών, Εξαγωγέων, Επιχειρήσεων, Ερευνητικών Κέντρων, του Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογίας, του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, του ΕΒΕΤΑΜ, της ΕΦΕΠΑΕ, νομικών επιστημονικών συμβούλων, και άλλων φορέων οι εκπρόσωποι των οποίων κατέθεσαν πολύτιμες πληροφορίες μέσω των εισηγήσεων που παρουσίασαν.

Η Σοφία Οικονομάκου παρουσίασε τα Δίκτυα που εκπροσωπεί, το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Γυναικών Επιχειρηματιών, καθώς και το Ευρωπαϊκό και ανέδειξε τη συμβολή της Ευρώπης στην κατοχύρωση των δικαιωμάτων των γυναικών επιχειρηματιών και εργαζομένων.
Αναφέρθηκε επίσης στις δράσεις του Ευρωεπιμελητηρίου, στα προγράμματα που υλοποίησε και την δικτύωση που κατόρθωσε να δημιουργήσει μεταξύ των γυναικών επιχειρηματιών της Ευρώπης, εκτός των καλών πρακτικών που αναπτύχτηκαν για την προώθηση της επιχειρηματικότητας της γυναίκας.

Η Κ. Οικονομάκου έκλεισε τη σύντομη εισήγηση της με τις δράσεις που το Δίκτυο υλοποιεί αυτή τη στιγμή και τους μελλοντικούς του στόχους.
Η εσπερίδα έκλεισε με δεξίωση και δικτύωση μεταξύ των παρευρισκομένων, οι οποίοι παρακολούθησαν τις εργασίες με μεγάλο ενδιαφέρον παραμένοντες μέχρι το τέλος, ανταλλάσσοντας πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας για περαιτέρω επαφές και επικοινωνία.

07.03.2016-2