ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ERASMUS

Στην Ελλάδα έγινε η έναρξη του προγράμματος Erasmus για τη δημιουργία μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στον τομέα της επιχειρηματικότητας της γυναίκας. Στην πρώτη αυτή συνεδρίαση ετέθησαν οι βάσεις και έγινε ο προγραμματισμός των δράσεων που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του προγράμματος
Το πρόγραμμα υλοποιείται από Πανεπιστήμια της Γαλλίας και της Νότιας Ουαλίας, σε συνεργασία με το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών και την υποστήριξη της εταιρείας συμβούλων OECON GROUP.

Συμμετείχαν εκπρόσωποι του Δικτύου, με επικεφαλής την Πρόεδρο, Σοφία Οικονομάκου, καθώς και καταξιωμένες επιχειρηματίες, οι οποίες εκπροσώπησαν συγκεκριμένους τομείς και ανέπτυξαν τις εμπειρίες τους μεταφέροντας τον παλμό της αγοράς, παντρεύοντας τη θεωρία με την πράξη.

Τον βιομηχανικό τομέα εκπροσώπησε η κ. Ελένη Κορωνάκη, διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας Κορωνάκη, εκ των υγειών Ελληνικών Επιχειρήσεων , τον τομέα της εστίασης εκπροσώπησε η Γενική Διευθύντρια των Palmie Bistro, κ. Αλεξία Κουτρουλιά, τον τομέα του management και της ανάπτυξης η κ. Όλγα Σταυροπούλου, διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας Militos, η Πανεπιστημιακός, κ. Ιωάννα Κουτίβα, παρουσίασε μια καινοτομία στον τομέα της υγείας, τη θεραπεία μέσα από την κίνηση και τον χορό, πολύ σημαντική για άτομα με κινητικά προβλήματα και μάλιστα για τους ηλικιωμένους, η κ. Χριστίνα Κουντουριώτη, διευθύντρια της Θερμοκοιτίδας του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, παρουσίασε τη σημαντική δράση του Φορέα της και τη συμβολή της στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας των νέων ανθρώπων και μάλιστα αυτών που ξεκινάνε τώρα την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

Ακολούθησε ουσιαστική συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων γύρω από θέματα επιχειρηματικότητας, προβλημάτων της αγοράς και συνεπειών που συχνά παρουσιάζονται λόγω λανθασμένων χειρισμών.
Οι κυρίες επιχειρηματίες έδωσαν την ευκαιρία, στους συντελεστές του προγράμματος, να καταγράψουν τις ανάγκες και τα σημεία στα οποία πρέπει να σταθούν προκειμένου να δημιουργήσουν έναν ουσιαστικό τίτλο σπουδών, που δεν θα σταματά στη θεωρία, αλλά θα προχωρά στη δράση και θα συναντά τις πραγματικές ανάγκες των γυναικών, βοηθώντας τες να βελτιώνουν τις αποδόσεις τους, να χειρίζονται με τον καλλίτερο τρόπο τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, να βελτιώνουν το προφίλ τους και να επιτυγχάνουν τους στόχους τους.