ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ERASMUS

Στα πλαίσια των εργασιών του Σχολείου Επιχειρηματικότητας που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στη Θερμοκοιτίδα του ΕΒΕΑ, υλοποιήθηκαν πολλές δράσεις του προγράμματος Erasmus, του οποίου ενδιάμεσος φορέας είναι το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών.
Κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος λειτούργησε γραφείο πληροφόρησης των συμμετεχόντων σχετικά με τις δράσεις του προγράμματος και τη δυνατότητα μετεκπαίδευσής των ενδιαφερομένων στο εξωτερικό. Το ενδιαφέρον ήταν μεγάλο. Οργανώθηκαν δύο συναντήσεις για περαιτέρω πληροφόρηση στις οποίες συμμετείχαν ογδόντα συνολικά άτομα. Μοιράστηκαν έντυπα και αναρτήθηκαν banners στο χώρο της εκπαίδευσης.

Με την ολοκλήρωση του σχολείου και την ανάδειξη της πρωτεύσασας ομάδας, το ΕΕΔΕΓΕ κλήρωσε πέντε υποτροφίες για την μετάβαση των τυχερών σε χώρες της Ευρώπης προκειμένου να εργαστούν σε επιχειρήσεις του ενδιαφέροντός τους, για να αποκτήσουν εμπειρία, να δικτυωθούν και να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση εμπνευσμένοι από σύγχρονα πρότυπα.    

Η προβολή των δράσεων του Erasmus ολοκληρώθηκε με την βράβευση του Νέου Επιχειρηματία Παναγιώτη Καρνούτσου, που το Δίκτυο έστειλε στην Ολλανδία για εργασία και εκπαίδευση και ο οποίος διακρίθηκε για τις γνώσεις και το ήθος του, με αποτέλεσμα ο Επιχειρηματίας υποδοχής  να θέλει να επενδύσει στην Ελλάδα και να συνεργαστεί περαιτέρω μαζί του.
Γεγονότα όπως αυτό αποδεικνύουν ότι το Δίκτυό μας, ΕΕΔΕΓΕ, εργάζεται προς τη σωστή κατεύθυνση και εκπληρώνει τους στόχους και τις δεσμεύσεις του προς την επιχειρηματική κοινότητα.