ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών, υποδέχτηκε τριακονταμελή αντιπροσωπία γυναικών Επιχειρηματιών εκ Ρουμανίας, καθώς και εν δυνάμει επιχειρηματιών και εκπροσώπων Συλλόγων και Φορέων, που δραστηριοποιούνται σε θέματα ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, αλλά και της γυναικείας επιχειρηματικότητας.
Σκοπός της επίσκεψης ήταν η ενημέρωση των συμμετεχουσών και η ανταλλαγή εμπειριών για τις πολιτικές που αφορούν στην ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην απασχόληση, καθώς επίσης και στην προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα καλές πρακτικές στα θέματα αυτά.

Την Αντιπροσωπεία υποδέχτηκε η Πρόεδρος του ΕΕΔΕΓΕ, Σοφία Οικονομάκου.
Η κυρία Οικονομάκου, αφού παρουσίασε το Δίκτυο, τους στόχους του και την οργάνωσή του στην αποστολή, προχώρησε στην παρουσίαση των Ευρωπαϊκών δεδομένων στο χώρο της επιχειρηματικότητας της γυναίκας. Τέλος αναφέρθηκε στις καλές πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί από γυναίκες επιχειρηματίες και έκλεισε με την οργάνωση Κοινωνικών Συνεταιρισμών, που αποτελεί την νέα πρόκληση της εποχής.

Οι παριστάμενες άκουσαν με μεγάλη προσοχή και ενδιαφέρον τις πληροφορίες που εδόθησαν από την Πρόεδρο του Δικτύου και τις εισηγήσεις που έγιναν. Η κυρία Οικονομάκου έλυσε όλες τις απορίες τους και αναπτύχτηκε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση γύρω από θέματα επιχειρηματικότητας της γυναίκας στα δύο κράτη.

20.05.2015 1