Ενίσχυση της απασχόλησης και βιώσιμη μικρο- επιχειρηματικότητα μέσω καινοτόμων δραστηριοτήτων πράσινης οικονομίας.

 

Φίλες και φίλοι καλησπέρα σας,

Εκπροσωπώ το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών, έναν από τους Φορείς που υλοποιούν το παρόν πρόγραμμα ΤΟΠΣΑ στο οποίο συμμετέχετε. Στόχος του προγράμματος είναι ένταξη των ωφελουμένων στην τοπική αγορά εργασίας και η μεταξύ τους δικτύωση για δράσεις συνεργίας και ανάπτυξης επιχειρηματικότητας.
Tο Δίκτυό μας, θα συμβάλει:
-- στη δικτύωση σας με την τοπική αγορά εργασίας του Κεντρικού Τομέα Αθηνών
-- Στη δημιουργία δικτύου μεταξύ των νέων επιχειρηματιών που θα προκύψουν από το Σχέδιο
-- στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και ανάπτυξης των νέων επιχειρήσεων που θα δημιουργηθούν, των λεγόμενων, Clusterς
-- θα διοργανώσει εκπαιδευτικές επισκέψεις ωφελουμένων σε επιχειρήσεις των κλάδων παρέμβασης, προκειμένου να εξοικειωθούν με τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας τους,
Θα οργανώσει workshops και θα προβεί στην καταγραφή των επιχειρήσεων της ευρύτερης περιοχής του Κεντρικού Τομέα Αθηνών,
- στην επιλογή τοπικών επιχειρήσεων που διακρίνονται για δράσεις ΕΚΕ στην επιχειρησιακή λειτουργία τους και
- θα παρουσιάσει οδηγό ΕΚΕ για τους κλάδους αναφοράς.

Τα πρόγραμμά μας ονομάσαμε: Ενίσχυση της απασχόλησης και βιώσιμη μικροεπιχειρηματικότητα μέσω καινοτόμων δραστηριοτήτων πράσινης οικονομίας. Σε μια εποχή που η μόλυνση του περιβάλλοντος βρίσκετε στα ύψη, σε μια εποχή που η εξέλιξη μας έχει οδηγήσει σε κινδύνους που απειλούν την ζωή μας, είναι επιβεβλημένο όλες οι δράσεις και οι ενέργειές μας να περιλαμβάνουν δράσεις υποστήριξης του περιβάλλοντος και προστασίας της ίδιας της ζωής μας. Θα διαβάσατε την ανακοίνωση ότι και πάλι οι μεγάλοι συγκεντρώνονται για να λάβουν μέτρα για την μόλυνση του περιβάλλοντος του πλανήτη.

Παράδειγμα, η Περιβαλλοντική Ρύπανση που προέρχεται από την αυτοκίνηση, τους καυστήρες θέρμανσης, τα εργοστάσια κτλ. προβληματίζει κυβερνήσεις, υγειονομικές αρχές, κινητοποιεί οικολογικές οργανώσεις και ευαισθητοποιεί πολίτες. Ειδικά στην ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ του Κεντρικού Τομέα Αθηνών όπου τόνοι καυσαερίων παγιδεύονται ανάμεσα στα κτήρια, απομακρύνονται δύσκολα και στη συνέχεια συσσωρεύονται στην ατμόσφαιρα όπου σε συνδυασμό με άλλα φαινόμενα, όπως εκείνο της θερμικής νησίδας επιφέρουν σοβαρά προβλήματα υγείας στον άνθρωπο. Δυστυχώς η έλλειψη χρημάτων για τα χαμηλά έως μεσαία εισοδήματα μειώνουν την επένδυση σε νέες τεχνολογίες και νέα σύγχρονα οχήματα από μέρους των καταναλωτών αυξάνοντας παράλληλα τις επεμβάσεις συντήρησης.

Το ΕΕΑ και στην συγκεκριμένη περίπτωση, όπως σε όλες όταν πρόκειται να παρουσιάσει μια πρόταση, ενήργησε με γνώμονα αφενός τους στόχους της πολιτείας, αφετέρου τα συμφέροντα των πολιτών που εστιάζονται
- στη θεσμική αναγέννηση, που αφορά, το πολιτικό σύστημα, το φορολογικό σύστημα, η δημόσια διοίκηση, το ασφαλιστικό σύστημα και την αυτοδιοίκηση
- στην ανάπτυξη του κοινωνικού κράτους
- στην ανάπτυξη και ανασυγκρότηση της αγορά εργασίας
- στην ανανέωση του εργασιακού περιβάλλοντος
- στην καινοτομία
- στη νέα νοοτροπία διαχείρισης των πραγμάτων.
Ποιο είναι όμως το ζητούμενο σήμερα; Η δημιουργία απασχόλησης και εισοδήματος για όλους. Μια εφικτή λύση που διαφαίνεται και σας αφορά, είναι η ομαδική κοινοτική και συλλογική επιχειρηματικότητα.

Η Κοινωνική Οικονομία με λίγα λόγια, η οικονομία της αλληλεγγύης και του συνεργατισμού, η οποία δεν αποσκοπεί στο κέρδος των κεφαλαιούχων, κινείται πέρα από την αντίληψη της ανταγωνιστικότητας υπερβαίνοντας τις αντινομίες του κράτους και της αγοράς και τον κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό των κοινωνικά αδυνάτων.
Η παρατεταμένη κρίση του κράτους πρόνοιας και η αδυναμία της αγοράς να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας επέτρεψε την επάνοδο της χρησιμότητας των συνεταιρισμών και την άνοδο της νέας μορφής κοινωνικής οικονομίας, την επονομαζόμενη οικονομία της αλληλεγγύης, η οποία επεκτείνει τις δραστηριότητές της, από την παραγωγή και την διάθεση υλικών αγαθών σε ένα πλήθος από άυλα αγαθά, υπηρεσίες υγείας, παιδείας και πολιτισμού και διαχείρισης της γνώσης.
Οι κοινωνικές επιχειρήσεις, ως θεσμικό εργαλείο μπορούν να αξιοποιούν ανενεργούς υλικούς και ανθρώπινους πόρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Κρατικών Οργανισμών και Ιδρυμάτων. Κτηριακές εγκαταστάσεις, αγροτεμάχια, χώρους εκθετηρίων κτλ.

Η Κοινωνική Οικονομία βασίζεται στα κοινωνικά δίκτυα, τους θεσμούς αλληλεγγύης και τις συμπράξεις πολιτών, στην αλληλέγγυα συνεργασία, η οποία συγκροτεί το κοινωνικό κεφάλαιο, το οποίο επιτρέπει να γίνονται επενδύσεις σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
Η διαφοροποίηση από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις δεν έχουν αποκλειστικό σκοπό το κέρδος αλλά την κοινωνική ωφέλεια και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

Πρόσφατα γίναμε μάρτυρες των καταστροφικών επιπτώσεων από τις φούσκες της χρηματαγοράς, τα τοξικά ομόλογα, τα τραπεζικά προϊόντα τα οποία οδηγούν στη φτώχεια και τη ανεργία μεγάλα τμήματα του πληθυσμού.
Η κοινωνική οικονομία αντίθετα επουλώνει πληγές, σταθεροποιεί και διασώζει τοπικές κοινωνίες, διότι βασίζεται στην ελεύθερη βούληση, στη συμμετοχικότητα της κοινότητας, στην ανοιχτή διαβούλευση, στην οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης, την αλληλέγγυα φροντίδα για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών για όφελος των πολλών και όχι των κερδοσκόπων.

Σε αυτές τις συμπράξεις μπορεί να συμμετέχει ως εγγυητής ή και ως εταίρος, η τοπική Αυτοδιοίκηση και το τοπικό Επιμελητήριο. Δημιουργείται λοιπόν ένας τρίτος τομέας οικονομίας που ξεκινάει από κάτω, από τους πολίτες, σε αντιπαράθεση με τον πρώτο που αφορά την ιδιωτική εμπορευματική οικονομία και τον δεύτερο που αφορά στη δημόσια και κρατική οικονομία που προσφέρει αγαθά με αναδιανεμητικό χαρακτήρα.

Συντελεστές ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας μπορεί να είναι:
• η τοπική αυτοδιοίκηση,
• τα Επιμελητήρια,
• οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών,
• μη κερδοσκοπικοί φορείς,
• συνεταιρισμοί,
• χορηγοί,
• η εκκλησία και
• διάφορες κοινότητες.

Σε παγκόσμιο επίπεδο οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις αποδίδουν 100 εκ. θέσεις εργασίας και απαριθμούν πάνω από 80 εκ μέλη. Δηλαδή 20% περισσότερες θέσεις από αυτές που δίνουν οι πολυεθνικές. Στην Ευρώπη απαριθμεί 11εκ εργαζόμενους και ένα μέρος αυτοαπασχολούμενους και καταγράφει ποσοστό 10%. Του ΑΕΠ.
Χώρες με έντονη συνεταιριστική δράση είναι η Φιλανδία, με το 62% του πληθυσμού της να είναι μέλη συνεταιρισμών, ο Καναδάς 40%, η Ισπανία στην οποία το 21% των θέσεων εργασίας προέρχονται από συνεταιριστικές επιχειρήσεις κ.α κράτη.

• Στην Γερμανία υπάρχουν 513.727 κοινωνικές επιχειρήσεις και τα ποσοστά απασχόλησης στην κοινωνική οικονομία είναι 6,35%.
• Στην Αγγλία υπάρχουν 875.555 ΚΕ και το ποσοστό απασχόλησης είναι 5,64%.
• Στην Ιταλία υπάρχουν 97.699 κοινωνικές επιχειρήσεις και το ποσοστό απασχόλησης ανέρχεται στο 9,74%.
• Στη Γαλλία 192.497, οι οποίες προσφέρουν 320.822 θέσεις εργασίας και έχουν 24 εκ μέλη. Ποσοστό ΑΕΠ 9,02%
• Η Σουηδία με ποσοστό στο ΑΕΠ 11,16% και
• Η Αυστρία με 5,70% κλπ.

Η Κοινωνική οικονομία έχει έλλειμμα στην Ελλάδα, η οποία βρίσκεται στο πειραματικό ποσοστό του 2-3% του ΑΕΠ.
Αυτή η μορφή οικονομίας θα μπορούσε να επανεκκινήσει την εθνική οικονομία. Διότι αγαπητοί φίλοι, το πρόβλημα της Ελλάδας δεν εστιάζεται μόνον στην διαφθορά και στο σπάταλο κράτος, αλλά και στην αχαλίνωτη κερδοσκοπία, και στην πολιτική των τραπεζών. Κανένα Κόμμα και κανένας οικονομολόγος δεν μας έχει πει πως θα βγούμε από την κρίση, με ταυτόχρονη αύξηση της απασχόλησης και παραγωγικότητας της οικονομίας, εκτός των γνωστών τα οποία μας έφεραν εδώ που είμαστε τώρα. Κανένας πολιτικός δεν μίλησε για τον τρίτο τομέα της οικονομίας που αναζωογονεί τις οικονομίες της Ευρώπης.

Δυστυχώς για μας τους έλληνες η ιστορία επαναλαμβάνεται. Στην αρχαιότητα οι υπόχρεοι κατέληγαν δούλοι, εμάς σήμερα μας προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα μεν, αλλά, δεν μας απαλλάσσουν από την ανεργία, την πείνα και την φτώχεια. Ο Σόλωνας εφήρμοσε τη Σεισάχθεια, μακάρι και οι σημερινοί κρατούντες να απαλλάξουν τους οικονομικά ασθενείς από τα υπερβολικά βάρη και να τους δώσουν την ευκαιρία της επανεκκίνησης της ζωής τους, αλλά και της οικονομίας μας.

Κλείνω το κεφάλαιο των κοινωνικών συνεταιρισμών με πρόταση του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών προς το Επιμελητήριό μου, το ΕΕΑ, να πρωτοστατήσει στη δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιρισμών, όπως αρμόζει στις κυψέλες της επιχειρηματικότητας της χώρας, στους Φορείς που γνωρίζουν τα επιχειρηματικά δεδομένα και μπορούν να βοηθήσουν στην αντιστροφή του αρνητικού κλίματος και στη ανατροπή της ύφεσης της οικονομίας.

box1 box2 box3