Η Συλλογική Νοημοσύνη «κλειδί» για την ισότητα των φύλων

Όλοι μας γνωρίζουμε και αναγνωρίζουμε τον γνωστό μας δείκτη νοημοσύνης I.Q.(Intelligence Quotient). Μετά από χρόνια επιστημονικής έρευνας έχει αποδειχθεί ότι το I.Q., καθώς και η υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση έχουν μικρή σχέση με την επιτυχία, την ευτυχία και την συναισθηματική ισορροπία του ανθρώπου. Πολλοί θεωρούν ότι πιο σημαντική είναι η Συναισθηματική Νοημοσύνη (E.I. – Emotional Intelligence ή E.Q. – Emotional Quotient). Ο Dr. Daniel Goleman, συγγραφέας του bestseller «Συναισθηματική Νοημοσύνη - Γιατί μπορεί να έχει μεγαλύτερη σημασία από το IQ», αναφέρεται στην έρευνα της Σχολής Επιχειρήσεων του Χάρβαρντ που καθορίζει ότι το EQ μετράει διπλάσια από τον συνδυασμό του IQ με τις τεχνικές δεξιότητες για τον προσδιορισμό του ποιος θα είναι επιτυχημένος.


Ο Dr. Howard Gardner, καθηγητής του Harvard, έχει αναπτύξει την θεωρία της «Πολλαπλής Νοημοσύνης» στο βιβλίο του «Frames of Mind» και απέδειξε μετά από πολλές έρευνες με επιστημονικό τρόπο ότι υπάρχουν οκτώ (8) διαφορετικές νοημοσύνες, όλες εξίσου σημαντικές: Λεκτική νοημοσύνη (Verbal-Linguistic Ιntelligence), Λογικομαθηματική (Logical-Mathematical Intelligence), Χωροταξική (Spatial Intelligence), Κιναισθητική (Bodily- Kinesthetic Intelligence), Μουσική (Musical-rhythmic), Δια-προσωπική (Interpersonal), Ενδο-προσωπική (Intrapersonal Intelligence) και Ευαισθησία στον φυσικό κόσμο (Νaturalistic, η τελευταία προστέθηκε αργότερα). Οι απόψεις του μετέτρεψαν ριζικά τη διδασκαλία και τη μάθηση στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο με την αντίληψη ότι υπάρχουν περισσότεροι από ένας τρόποι για να μάθει ο κάθε μαθητής.


Τα τελευταία χρόνια αφιερώνεται πολλή έρευνα στην Συλλογική Νοημοσύνη (Collective Intelligence) και αποδεικνύεται ότι αυτός είναι ο δρόμος για το μέλλον της ανθρωπότητας. Το MIT (Massachusetts Institute of Technology) έχει ιδρύσει Κέντρο Συλλογικής Νοημοσύνης (CCI) με διευθυντή τον καθηγητή κ. Thomas Malone και διενεργεί διάφορες μελέτες και πειράματα. Ένα από τα πιο σημαντικά ευρήματα και κρίσιμος παράγοντας για την ευφυΐα μια ομάδας είναι η «κοινωνική διορατικότητα». Ο όρος αναφέρεται στην ικανότητα, η οποία είναι σε μερικούς ανθρώπους περισσότερο ανεπτυγμένη από ότι σε άλλους, να αναπτύξουν μια διανοητική θεωρία για το τι είναι μέσα στο μυαλό των άλλων ανθρώπων. Ο τρόπος που την μέτρησαν ήταν μέσω ενός τεστ που αναπτύχθηκε από την Βρετανό καθηγητή και ερευνητή αυτισμού Simon Baron Cohen. Η δοκιμή ονομάζεται «Διαβάζοντας το μυαλό στα μάτια»: Δείχνεις στους ανθρώπους φωτογραφίες με τα μάτια άλλων ανθρώπων και τους ζητάς να μαντέψουν τι συναίσθημα νιώθει το άτομο στην εικόνα. Ένα συναρπαστικό -και μη αναμενόμενο από εμάς- αποτέλεσμα ήταν ότι η πρόβλεψη για την συλλογική νοημοσύνη είχε την ίδια επιτυχία, είτε οι άνθρωποι κάθονταν απέναντι ο ένας από τον άλλο και κοιτάζονταν στα μάτια, είτε συνομιλούσαν μέσω chat, χωρίς να κοιτάνε ο ένας τον άλλο!


Ένας δεύτερος παράγοντας είναι η ισοτιμία των μελών της ομάδας. Όταν ένας ή δύο άνθρωποι κυριαρχούν στην ομάδα, η ομάδα κατά μέσο όρο ήταν λιγότερο ευφυής. Ο τρίτος παράγοντας που διαπίστωσαν ότι συσχετιζόταν με τη συλλογική νοημοσύνη της ομάδας ήταν το ποσοστό των γυναικών στην ομάδα. Αν υπήρχαν περισσότερες γυναίκες στην ομάδα, η ομάδα απέδιδε καλύτερα. Σε γενικές γραμμές, όσο υψηλότερη είναι η αναλογία των γυναικών προς τους άνδρες, τόσο καλύτερη είναι η απόδοση (γεγονός που σχετίζεται προφανώς με τον πρώτο παράγοντα και με την δεδομένη και αποδεδειγμένη καλύτερη κοινωνική διορατικότητα των γυναικών, που είναι κυρίαρχος παράγοντας).


Τα οφέλη δεν σταματούν εκεί. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, αν οι χώρες που εμφανίζουν κακές επιδόσεις σε ό,τι αφορά την ισότητα των δύο φύλων κατάφερναν να προοδεύσουν ως προς την εξάλειψη των ανισοτήτων, τότε θα μπορούσαν κατά μέσο όρο να αναπτυχθούν έως και 35%. Παρ’ όλα αυτά, 9 στις 10 χώρες διαθέτουν νόμους που θέτουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο εμπόδια στην εργασία των γυναικών. Την ίδια ώρα στην Ελλάδα οι γυναίκες καταλαμβάνουν θέσεις σε διοικητικά συμβούλια σε ποσοστό μόλις 11,3%, όταν ο μέσος όρος της Ε.Ε. των 28 είναι 25,3%.
Είναι προφανές ότι πρέπει να αξιολογήσουμε αυτά τα ευρήματα σε συνδυασμό με την συνεισφορά των γυναικών στην εργασία και με ικανότητες που διαφοροποιούν σαφέστατα προς το καλύτερο τους οργανισμούς στους οποίους εργάζονται.

xasma
Πηγή: Wise-Qatar.org

Η απάντηση στο ερώτημα για το πως θα κλείσουμε πιο σύντομα από τα 75 χρόνια το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων, βρίσκεται ακριβώς σε αυτά τα ευρήματα και στην ανάγκη των οργανισμών και επιχειρήσεων να αναπτύξουν όσο γίνεται περισσότερο την συλλογική τους νοημοσύνη για να επιβιώσουν και να προοδεύσουν σε ένα ολοένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον!

 

  • Η κα Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου είναι Πρόεδρος του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών (ΕΕΔΕΓΕ), Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού και Μέλος ΔΣ ΕΒΕΑ.
  • Ο κ. Στέλιος Χριστάκος είναι σύμβουλος επιχειρήσεων, ειδικός στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό και μέλος ΔΣ στο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας.